Τα καλύτερα Χριστούγεννα!

2020-12-24

...Τά καλύτερα Χριστούγεννα θά εἶναι τά ἐφετεινά, ἐάν πάρουμε τήν ἀπόφαση νά ἀνοίξουμε τίς θύρες τῆς καρδιᾶς μας καί νά περάσει μέσα ὁ Χριστός, νά θρονιάσει ὁ Χριστός στήν καρδιά μας, στήν σκέψη μας, στήν ζωή μας. Γιατί μπορεῖ νά κάνουμε Χριστούγεννα μέ τούς δικούς μας, μέ τά παιδιά μας, μέ τούς γονεῖς μας, μέ τά ἀδέλφια μας καί νά λείπει ὁ Χριστός.

Μπορεῖ νά 'χουμε τήν γαλοπούλα καί τά λουκούλεια γεύματα καί νά μήν στείλουμε πρόσκληση νά 'ρθει καί ὁ Χριστός στό τραπέζι μας. Μπορεῖ νά πανηγυρίζουμε κι ἐμεῖς μέ τόν γνωστό τρόπο πού γιορτάζουν πολλοί τά Χριστούγεννα, ἀλλά νά ἀπουσιάζει ὁ Χριστός ἀπό αὐτήν τήν ἑορτή καί πανήγυρη, ὁ Χριστός, πού εἶναι ὁ μεγάλος Ἐπισκέπτης στήν γῆ μας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος