Συγχωρείς, θεοποιείσαι!

2020-12-08

...Ἀδελφέ μου, ἐπιβάλλεται νά ἀγωνισθοῦμε, ὥστε νά μήν ἐπιτρέψουμε νά ριζώση στήν καρδιά μας ὁ σπόρος τῆς κακίας, τό φαρμάκι τοῦ μίσους καί τῆς ἐκδικητικότητος. Νά ἔχουμε μία καρδιά πού νά χωράη ὁ Θεός τῆς ἀγάπης. Μία καρδιά πού νά χωράη ὁ Θεός τῆς συγγνώμης. Μία καρδιά πού νά δέχεται ὅλους ὅσους μᾶς ἀγαποῦν, ἀκόμη κι αὐτούς πού μᾶς μισοῦν, καί τούς ὑποτιθέμενους ἐχθρούς μας, ὥστε νά μποροῦμε νά ποῦμε: «Σοῦ παρέχω τήν συγγνώμη, καί ζητῶ καί τήν δική σου τήν συγγνώμη». Βεβαίως, δέν κρατοῦμε κακία σέ κανέναν. Τούς συγχωροῦμε ὅλους. Ἔτσι θά ἔχουμε τό θάρρος καί τήν παρρησία, νά ζητήσουμε καί ἐμεῖς τήν ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν μας ἀπό τόν Κύριο. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

«Συγχώρησις, ἡ πριγκίπισσα τῆς ἀγάπης» Ἐκδόσεις ΛΥΔΙΑ