Στα όπλα!

2021-03-13

...Ἄνοιξε τό στάδιο τῶν ἀρετῶν καί ὅσοι θέλουν νά ἀγωνισθοῦν, πρέπει νά ὁπλισθοῦν καί νά εἰσέλθουν στό στάδιο. Καί ἕνα ἀπό τά ὅπλα πού προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας στά ἀγωνιζόμενα παιδιά της εἶναι τό ὅπλο τῆς νηστείας, ἡ «μάχαιρα», ὅπως τήν ὀνομάζει ὁ ὑμνογράφος.

Ἡ Ἐκκλησία μας, ἀδελφοί μου, ὅταν πρόκειται νά καλέση τά παιδιά της νά ἑορτάσουν τίς μεγάλες ἑορτές τῆς Χριστιανοσύνης, τῆς Ὀρθοδοξίας, τά Χριστούγεννα, τά Σεπτά Πάθη καί τήν Ἀνάστασι τήν λαμπροφόρο τοῦ Κυρίου μας, τά ὁπλίζει μέ ἕνα ἰσχυρό ὅπλο, τήν νηστεία. Καί ἤδη ἀπό αὔριο ἀρχίζει ἡ τεσσαρακονθήμερος νηστεία τοῦ Πάσχα...

...Ἐμπρός, λοιπόν, κρατώντας ὅλοι μας στά χέρια τήν μάχαιρα τῆς νηστείας, ἄς ἀποκόψουμε τά πάθη μας καί τίς ἀδυναμίες μας καί κάθε δεσμό πού μᾶς συνδέει μέ τήν ἁμαρτία, γιά νά μπορέσουμε ἔτσι νά περπατήσουμε ὁλόκληρο τό τεσσαρακονθήμερο αὐτό τῆς νηστείας καί νά φθάσουμε στά Σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί στήν λαμπροφόρο Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος