Πόνος

2020-12-11

...Είναι ο πόνος το άροτρο του Θεού, που με το βαθύ του ηνί οργώνει τα σκληρά εδάφη της καρδιάς του ανθρώπου, γιατί οι απολαύσεις της ζωής, οι ευκολίες της ζωής σκληραίνουν την καρδιά, την κάνουν πέτρινη και δεν μπορεί η Χάρη του Θεού να την επισκιάσει, να την σώσει, να την ανεβάσει στους ουρανούς.

π. Θεόφιλος Ζησόπουλος