Πιο κοντά στον Χριστό!

2021-01-19

Ἄς μήν βραδύνουμε, λοιπόν, ἀδελφοί μου. Ἄς πλησιάσουμε πιό κοντά στόν Χριστό καί γονατιστοί, ἄς Τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς προστατεύη, νά μᾶς φωτίζη, νά μᾶς θωρακίζη, γιά νά γίνη τό θαῦμα τῆς θεραπείας, ἡ πραγματική σωτηρία στίς ψυχές ὅλων μας, στά παιδιά μας, στόν λαό μας, στό Γένος μας, στό Ἔθνος μας, πού βρίσκεται σήμερα περικυκλωμένο ἀπό πολλούς ἐχθρούς καί διατρέχει πολλούς κινδύνους, ὥστε νά πάρουμε καί ἐμεῖς τό χρυσό παράσημο καί ν' ἀκούσουμε τά λόγια τοῦ Κυρίου: «Ὕπαγε, καί ὡς ἀπίστευσας γενηθήτω σοι». Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος