Ο Γολγοθάς...

2021-04-28

Ὁ Γολγοθᾶς εἶναι κορυφή πάνω στήν ὁποία δόθηκε ἡ σκληρότερη μάχη πού διεξήχθη ποτέ στόν πλανήτη μας αὐτό. Στόν Γολγοθᾶ πάλαιψαν οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους μέ τίς δυνάμεις τοῦ φωτός. Σ' αὐτήν τήν κορυφή πάλαιψε τό ψεῦδος μέ τήν Ἐσταυρωμένη Ἀλήθεια. Στόν Γολγοθᾶ πάλαιψε τό μίσος μέ τήν Ἐσταυρωμένη Ἀγάπη. Στόν Γολγοθᾶ ὁ Χριστός ἔδωσε ἠχηρό ράπισμα καί καίριο πλῆγμα στόν ἑωσφόρο ἀνοίγοντας τίς πύλες τοῦ Παραδείσου καί νίκησε μιά γιά πάντα τόν θάνατο. Ὁ σταυρικός θάνατος τοῦ Χριστοῦ ἐζωοποίησε τόν τεθανατωμένο ἄνθρωπο καί μέ τήν ἔνοδξη Αὐτοῦ Ἀνάστασι χάρισε τήν ἀνάστασι καί σέ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας