Ο Εκκλησιασμός

2021-01-29

...Ένα από τα πρώτα και βασικά καθήκοντα του χριστιανού είναι και ο εκκλησιασμός. Κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να είναι συνεπής με το πιστεύω του, αν παραθεωρεί το χρέος του εκκλησιασμού. Κανένας πιστός δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κοινή λατρεία και τη συμμετοχή του στο μυστήριο της Θειας Ευχαριστίας με την ατομική προσευχή στο σπίτι του ή με την παρακολούθηση της Θ. Λειτουργίας από ραδιοφώνου. Αυτό γίνεται κατ' άκραν οικονομίαν μόνο για τους ασθενείς, τα υπερήλικα άτομα και τους ορθόδοξους χριστιανούς που βρίσκονται σε τυραννικά καθεστώτα και δεν μπορούν για ευνόητους λόγους να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία.
Η απουσία μέλους του πληρώματος της εκκλησίας επί τρεις συνεχείς Κυριακές, αδικαιολογήτως, προβλέπει κυρώσεις και θεωρείται αμάρτημα από τους ιερούς κανόνες της εκκλησίας. Αυτό και μόνο φανερώνει την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα του εκκλησιασμού... ΑΡΧΙΜ. π. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ