Νηστεύεις; Αγγελοποιείσαι!

2020-12-10

...Ἄς κρατοῦμε τίς νηστεῖες μας. Ἄς ἀγωνιζόμαστε στόν στῖβο καί στό στάδιο τῶν ἀρετῶν. Νά νικοῦμε τά ἄτακτα πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας, γιά νά μπορέσουμε ἔτσι νά γίνουμε περισσότερο ἐνάρετοι ἄνθρωποι, γιά νά γίνουμε παιδιά τοῦ Θεοῦ, γιά νά γίνουμε ἐπίγειοι ἄγγελοι καί οὐράνιοι ἄνθρωποι.

...Ἐμπρός, λοιπόν, κρατώντας ὅλοι μας στά χέρια τήν μάχαιρα τῆς νηστείας, ἄς ἀποκόψουμε τά πάθη μας καί τίς ἀδυναμίες μας, κάθε δεσμό πού μᾶς συνδέει μέ τήν ἁμαρτία, γιά νά μπορέσουμε ἔτσι νά περπατήσουμε ὁλόκληρο τό τεσσαρακονθήμερο τῆς νηστείας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας - «Συγχώρησις, ἡ πριγκίπισσα τῆς ἀγάπης» Ἐκδόσεις ΛΥΔΙΑ