Μεγάλη Τρίτη

2021-04-27

...Χριστέ μου! Χριστέ μου, Ἐσύ πού κρατᾶς ὅλα τά νερά τοῦ πλανήτου μας, Ἐσύ πού παίρνεις ὅλα τά νερά τῆς θαλάσσης, τά ἐξατμίζεις καί μᾶς τά ξαναστέλνεις, δός μου δάκρυα.
Δός μου δάκρυα μετανοίας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος