Μεγάλη Τετάρτη

2021-04-28

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΠΤΑ ΠΑΘΗ

Πῶς μποροῦμε νά λέμε ὅτι συμμετέχουμε στά Σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου μας, ὅταν δέν ἀντέχουμε στόν χλευασμό καί στά εἰρωνικά σχόλια τοῦ κόσμου γιά τίς θρησκευτικές μας πεποιθήσεις καί τό ἰδεολογικό μας πιστεύω; Ζοῦμε τό μαρτύριο τοῦ Χριστοῦ, ὅταν δέν ἔχουμε διάθεσι νά στερηθοῦμε κάτι ἀπό τίς ἀνέσεις μας, κάτι ἀπό τά ἄφθονα ἀγαθά μας, κάτι ἀπό τήν τόσο εὔκολη κι ἀκούραστη ζωή μας;
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος