Μεγάλη Τετάρτη

2021-04-27

...Χριστέ, δέν Σέ προδίδω!
Χριστέ, Σέ πιστεύω!
Χριστέ, Σέ ἀκολουθῶ!Χριστέ, Σέ ἀγαπῶ!
Χριστέ, Σέ λατρεύω!Χριστέ, Σοῦ ἐμπιστεύομαι τά πάντα!
Εἶσαι δικός μου. Εἶσαι ὁ Θεός μου. Εἶσαι ὁ πατέρας μου. Εἶσαι ὁ λυτρωτής μου.Αὐτόν εὐγνωμονοῦμε. Αὐτόν ἀγαποῦμε... Ποτέ δέν θά ἐπιτρέψουμε στόν ἑαυτό μας, να εἴμαστε στό στρατόπεδο τῶν προδοτῶν, ἀλλά θά εἴμαστε στό στρατόπεδο τῶν παιδιῶν, πού ὑπερασπίζονται, ὁμολογοῦν καί μαρτυροῦν τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Κυρίου. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος