Μεγάλη Πέμπτη

2021-04-28

...Ἐλᾶτε οἱ λεπροί πού σᾶς καθάρισε˙ οἱ τυφλοί, πού σᾶς ἔδωσε τό φῶς˙ οἱ παράλυτοι, πού σᾶς γιάτρεψε˙ οἱ πεινασμένοι πού σᾶς ἔθρεψε˙ οἱ νεκροί, πού σᾶς ἀνέστησε μέ ἕνα Του λόγο. Ἐλᾶτε νά μᾶς πῆτε «Τί κακό ἐποίησε;»«Διῆλθε τήν ζωήν αὐτοῦ εὐεργετῶν καί ἰώμενος» ὁ μεγαλύτερος Εὐεργέτης τῆς ἀνθρωπότητος...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος