Μέγα Σάββατο

2021-05-01

Ὁ Χριστός μᾶς ἔφερε τό μήνυμα τῆς λυτρώσεως, γιά νά βγοῦμε ἀπό τήν σκλαβιά. Μᾶς ἔφερε τό μήνυμα τῆς ἀγάπης, γιά νά βγοῦμε ἐμεῖς ἀπό τό μῖσος. Μᾶς ἔφερε τό μήνυμα τῆς συγγνώμης, γιά νά μήν ζοῦμε μέσα στήν ἐκδικητικότητα. Μᾶς ἔφερε τό λυτρωτικό μήνυμα, γιά μιά καινούργια ζωή, γιά ἕναν καινούργιο κόσμο, γιά μιά ἄλλη κοινωνία. Κοινωνία Χριστοῦ. Παραδείσια κοινωνία, πού νά ἀπολαμβάνουμε ὅλες τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, πού ἔρρευσαν ἀπό τήν σταυρική θυσία τοῦ Γολγοθᾶ.Εὔχομαι σέ ὅλους σας καλή Ἀνάστασι. Νά γίνη τό ἐφετινό Πάσχα ἀπαρχή μιᾶς καινούργιας ζωῆς, γιά ἕναν καλύτερο κόσμο, γιά μιά καλύτερη κοινωνία. Γιά νά ζοῦμε ὅλοι μας, ὅσοι γευθήκαμε από τούς καρπούς τῆς θυσίας τοῦ Γολγοθᾶ, μέσα σέ μιά κοινωνία ἀδελφωμένη, μιά κοινωνία εἰρηνική, μιά κοινωνία πού νά ἔχη ἀνθρώπινο καί θεϊκό πρόσωπο, ὥστε νά λείψη τό κακό καί ἡ ἁμαρτία, πού κυριαρχεῖ καί πλεονάζει στόν κόσμο καί μᾶς κάνει νά ζοῦμε μία συνεχῆ καί ἀδιάκοπο κόλασι.
Καλό Πάσχα καί καλή Ἀνάστασι σέ ὅλους.

π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας«Προσκυνοῦμέν Σου τά πάθη, Χριστέ...»Ἐκδόσεις ΛΥΔΙΑ