Λυτρωτική Μεγάλη Εβδομάδα!

2021-04-27

Πολλοί ἀκολουθοῦν τόν Κύριο. Καί εἶναι εὔκολος ὁ δρόμος, ὅταν μάλιστα ἀρχίζη ἀπό τά χαρμόσυνα μηνύματα τῆς Βηθλεέμ. Τότε ὅλα στά μάτια τῶν χριστιανῶν φαίνονται σάν παραδεισένια ζωγραφιά...Τά πράγματα ἀλλάζουν ἀπό τήν ὥρα καί τήν στιγμή πού ὁ Κύριός μας ἀνηφορίζει στόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στόν κῆπο τῆς Γεσθημανῆς. Ἀπό τήν ὥρα πού στόν ὁρίζοντα προβάλλει τό Σωτήριον Πάθος καί ἡ σκιά τοῦ μαρτυρικοῦ Σταυροῦ γίνεται περισσότερο ἐμφανής, ἀπό τήν ὥρα ἐκείνη οἱ ταξεις τῶν χριστιανῶν ἀραιώνουν καί οἱ ἀκολουθοῦντες τόν γλυκύν Ναζωραῖο ὁλιγοστεύουν...Ὁ Ἰησοῦς στήν κορυφή τοῦ Γολγοθᾶ προσέφερε τήν ὑψίστη θυσία, τήν μοναδική θυσία στόν κόσμο, γιά τήν λύτρωσι τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.Καί ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ δέν ἠμπορεῖ νά εἶναι ἄγευστος τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ. Κανένας δέν ἠμπορεῖ νά εἶναι ἄξιος χριστιανός, χωρίς τήν ἀγωνία τῆς Γεσθημανῆς. Πῶς μποροῦμε νά λέμε ὅτι μιμοῦμαστε τόν Χριστό, ὅταν ἀρνούμαστε τό πικρό ποτήρι τῆς ζωῆς, πού ὁ Κύριός μας ἤπιε μέχρι τελευταῖα;
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος