Κύριε χανόμαστε...

2021-02-25

Τά χρόνια δύσκολα. Οἱ καιροί εἶναι χαλεποί. Τό κακό στίς ἡμέρες μας ὀργιάζει. Ὁ Ἅδης χορτασμένος, ξερνᾶ ἀκατάπαυστα τά ἀποβράσματά του. Ἡ κοινωνία μας κατάμεστη ἀπό κακοποιά στοιχεῖα. Οἱ ἄνθρωποι ζαλισμένοι ἀπό τήν ἁμαρτία δέν γνωρίζουν τί κάνουν, τί λέγουν, ποῦ πηγαίνουν. Ὁ νόμος τῆς ζούγκλας κυριαρχεῖ στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων. Οἱ πόλεις καί τά χωριά μας μεταβάλλονται σέ Σόδομα καί Γόμμορα. Τό πνεῦμα τῆς Βαβέλ χαρακτηρίζει τήν συνεννόησι καί ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων. Ἡ οἰκογένεια διαλύεται. Τά παιδιά μας χάνονται. Τά Σχολεῖα μας κατήντησαν ἐκκολαπτήρια ἀγραμμάτων μέ κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα τήν ἀναρχία, τόν μηδενισμό καί τόν ἀθεϊσμό. Ἡ κοινωνία μας σαπίζει. Τό κακό θριαμβεύει. Ἡ ἁμαρτία ὀργιάζει. Ἡ ἀρετή διώκεται. Ἡ Ἐκκλησία βάλλεται ἀπό τίς σκοτεινές δυνάμεις δι' ὅλων τῶν μέσων, ἀπό ξηρᾶς, ἀέρος καί θαλάσσης. Ἡ ἀλήθεια στραγγαλίζεται. Τό δίκαιο καταπατεῖται. Ἡ τιμιότητα περιφρονεῖται. Ἡ ἀνηθικότης βραβεύεται. Τό κακό στεφανώνεται. Τά κάστρα πίπτουν. Οἱ ἀθάνατες ψυχές χάνονται...Καί οἱ φρουροί τί κάνουν; Καί οἱ ποιμένες γιατί σιωποῦν; Καί σαλπιγκταί διατί δέν σαλπίζουν; Καί οἱ δάσκαλοι γιατί σιωποῦν; Καί οἱ μητροπολιτικοί θρόνοι γιατί δέν βροντοῦν; Καί οἱ μαχηταί τοῦ πνεύματος γιατί δέν ἁρπάζουν τά ὅπλα; Καί οἱ δικαστικοί λειτουργοί γιατί στέκονται μουδιασμένοι; Καί οἱ χριστιανοί γιατί ἀκόμη κοιμοῦνται; Περιμένουμε ὅλοι μας ὡς μοιραῖο ἀποτέλεσμα τήν καταστροφή; Ὦ Θεέ μου! Βάλε τό χέρι σου καί δεῖξε στόν καθένα μας τό χρέος του. Στεῖλε τούς Ἀγγέλους σου νά σαλπίσουν συναγερμό. Κύριε, χανόμαστε! Μήν ἀργῆς...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας