Κυριακή!

2021-01-16

Ἡ φιλόστοργος μητέρα Ἐκκλησία, φροντίζοντας γιά τά παιδιά της, γιά ὅλους ἐμᾶς πού συγκροτοῦμε τήν Ἐκκλησία, καθιέρωσε τίς 52 Κυριακές τοῦ ἔτους νά εἶναι ἀφιερωμένες στόν Κύριο.Τί σημαίνει αὐτό; Αὐτό σημαίνει, ὅτι ἀπό τήν ὥρα πού οἱ κώδωνες τῶν Ἐκκλησιῶν ἠχοῦν κάθε Κυριακή -βεβαίως, θέλουν κι αὐτούς ἀκόμη νά τούς κάνουν νά σιγήσουν, νά μήν ἀκούγωνται- ὀφείλουν οἱ χριστιανοί νά ἐκκλησιάζονται τακτικῶς, νά συμμετέχουν στήν θεία λατρεία, νά εἰσέρχωνται στούς ἱερούς ναούς, νά ἐναποθέτουν τά πάντα στόν Κύριο, νά προσεύχωνται, νά φωτίζωνται, νά ἁγιάζωνται. Καί ἐξερχόμενοι τῶν ἱερῶν ναῶν, νά εἶναι δυνατοί, νά εἶναι ἰσχυροί, νά εἶναι χαριτωμένοι, ἀλλά καί ἀποφασισμένοι νά εἶναι χριστιανοί, ὄχι μόνον ὅταν εὑρίσκωνται ἐντός τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, ἀλλά καί ἐκτός αὐτοῦ, ὁλόκληρη τήν ἡμέρα...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος