Κυριακή του Ασώτου

2021-03-01

..Καί ὁ Θεός, ἀδελφοί μου, δέν εἶναι εἰσαγγελέας. Δέν εἶναι πρόεδρος δικαστηρίου, πού τηρεῖ τόν νόμο. Ἀλλά βλέπει τόν παραβάτη τοῦ νόμου, τόν ἄνθρωπο, καί δείχνει ὅλη τήν ἐπιείκειά του. Καί κάτι περισσότερο. Εἶναι Πατέρας. Καί ὁ πατέρας τά σβήνει ὅλα. Δέν σκοντάφτει στό «ποῦ πῆγες, τί ἔκανες;». Δέν τόν ρώτησε ποῦ ξόδεψε τά χρήματα, τήν περιουσία του, ἀλλά τοῦ εἶπε: «παιδί μου, ἔλα στό σπίτι μου, σέ περιμένω χρόνια». Ὁ Θεός περιμένει τήν μετάνοιά μας, τήν ἐπιστροφή μας, γιατί ποθεῖ τήν σωτηρία μας. Ὁ Θεός «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β΄ 4).

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος