Καλή Χρονιά!

2020-12-31

...Λοιπόν; Ἐμεῖς πού εἴμαστε ἐδῶ παίρνουμε μιά ἀπόφασι. Νά διατηρήσουμε καί νά διασφαλίσουμε τήν καθαρότητα τοῦ νέου χρόνου. Νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό πάθη, ἀπό ἀδυναμίες, ἀπό ἐλαττώματα, ἀπό πληγές καί ἀπό καρκινώματα, πού ἀμαυρώνουν τήν ψυχή μας, τραυματίζουν τήν ψυχή μας, σκοτώνουν μέσα μας τήν πίστι στόν Θεό...Βεβαίως, σήμερα ἑορτάζουμε ὅλοι μας, διότι ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία. Ἑορτάζει ὁ λαός μας... Ἑορτάζουν καί οἱ ἀπόδημοι τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Αὐτοί κρατοῦν τίς ἀρχές. Αὐτοί κρατοῦν τήν πίστι. Ἀγαποῦν τήν Ἑλλάδα. Ζοῦν τήν Ὀρθοδοξία. Τούς στέλνουμε ἕνα μήνυμα χαρᾶς καί εἰρήνης. Γιατί ζοῦμε σέ δύσκολες στιγμές καί ἡ Πατρίδα μας διέρχεται φοβερά κρίσιμες στιγμές... Δέν εἶναι δικά μας τά ἐθνικά θέματα. Εἶναι τῶν κυβερνώντων. Ἀλλά ἐμεῖς ὡς λαός, νά ξέρετε, ὀφείλουμε νά προσευχόμαστε...Χρόνια πολλά, λοιπόν σέ ὅλους, καλή χρονιά, καλή χρῆσι τοῦ χρόνου καί ἐκμεταλλευόμενοι τόν χρόνο νά τόν χρησιμοποιοῦμε γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος