Καιρός λοιπόν, τῶν ἰσχνῶν ἀγελάδων

2020-12-10

Ἡ ἐποχή τῶν παχέων ἀγελάδων πέρασε ἀνεπιστρεπτί· ἡ σπατάλη, ἡ κακοδιαχείρισις, ἡ πολυτέλεια, τά ἄσκοπα ταξίδια, οἱ περιττές ἀγορές, τά ἀλόγιστα τηλεφωνήματα τῶν κινητῶν καί σταθερῶν, τά πανάκριβα ἐνδύματα, τά πολυδάπανα τραπέζια. Αὐτά μόνον ἀπό τό γυαλί τῶν καναλιῶν θά τά γευόμεθα, μόνον ὀφθαλμικῶς καί νοερῶς, γιά νά μήν λησμονήσουμε τήν ὕπαρξί τους. Ὅλα στήν λιτότητα, ἐνδύματα, φαγητά, γλέντια μέ κρεμμύδια καί πατάτες ἀπό τήν Βοιωτία, τό Νευροκόπι καί τόν Ἔβρο. Πορεία μέ τά πόδια καί γάμο μέ «τανεμένον σορβάν». Ὅλοι μας τοῦ λοιποῦ θά ζοῦμε σπαρτιάτικα καί ἔτσι θά πολιτευόμεθα.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος