Και πάλι Χριστούγεννα...

2020-12-22

...Καί πάλι Χριστούγεννα. Καί πάλι προετοιμασίες. Καί πάλι οἱ ἄνθρωποι σέ γενική κινητοποίησι καί καθολικό συναγερμό. Καί πάλι καθαριότητες στά σπίτια. Καί πάλι στολίσματα στά σαλόνια, στίς βιτρίνες τῶν καταστημάτων, στίς ἀγορές, στούς δρόμους, τίς πλατεῖες τῶν χωριῶν καί τῶν πόλεων...

...Ὑπάρχουν, ὅμως, καί αὐτοί πού μένουν ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι. Αὐτοί ἔχουν κάποιο ἄλλο πρόγραμμα. Αὐτοί κλείνουν θέσι σέ κάποια... κέντρα διαφθορᾶς μέσα στά ὁποῖα προσφέρεται παντός εἴδους «ψυχαγωγία» καί αὐτοί, βέβαια, πηγαίνουν νά κάνουν Χριστούγεννα... Ἐκτός ἀπό αὐτούς δέν πρέπει νά παραλείψουμε νά ποῦμε καί γιά ἐκείνους πού θά μείνουν στά σπίτια τους... πού λησμόνησαν, ὅμως, πάνω στό φαγοπότι νά πᾶνε στήν Ἐκκλησία... Θά ἦταν, βέβαια, ὅλα αὐτά πού γράφουμε ἐκτός πραγματικότητος, ἐάν δέν μνημονεύαμε καί ὅλους ἐκείνους πού πέρα ἀπό ὅλα αὐτά θά κινηθοῦν ὅπως οἱ βοσκοί τῆς Βηθλεέμ καί ὅπως οἱ σοφοί μάγοι τῆς ἀνατολῆς. Ταπεινοί προσκυνηταί, οἱ εὐλαβεῖς καί πιστοί χριστιανοί, προσέρχονται στήν Φάτνη τῆς Βηθλεέμ καί ἐναποθέτουν στό Θεῖο Βρέφος τά δῶρα τους: τήν καθαρή τους σκέψι, τήν ἀγαθή τους προαίρεσι, τά θερμά τῆς καρδιᾶς τους αἰσθήματα...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας