Η ζωή είναι γλυκειά!

2021-04-13

Παιδιά μου, ἡ ζωή εἶναι γλυκειά. Ναί, εἶναι γλυκειά, ἔστω καί ἄν ἡ πίκρα πλημμυρίζη τήν καρδιά μας. Ναί, εἶναι γλυκειά ἡ ζωή, ἔστω κι ἄν συναντοῦμε ἕνα πλῆθος προβλημάτων τά ὁποῖα μέ πολλές δυσκολίες ἀντιμετωπίζουμε. Ναί, ἡ ζωή εἶναι γλυκειά καί τότε πού ἡ καρδιά μας πληγωμένη καί ματωμένη σφαδάζει ἀπό τόν πόνο. Ναί, ἡ ζωή εἶναι γλυκειά καί τότε πού τά βάσανα καί οἱ στενοχώριες μᾶς πνίγουν στό πέλαγος τῆς ἀπελπισίας καί τῆς βαθειᾶς ἀπογοητεύσεως. Ἡ ζωή εἶναι γλυκειά καί τότε πού αἰσθανόμεθα μόνοι κι ἔρημοι καί ζοῦμε τήν μοναξιά μας καί τήν ἐρήμωσι.

Ἡ ζωή, παιδιά μου, εἶναι γλυκειά, γιατί εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ καί ὅλα τά δῶρα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὄμορφα καί ὡραῖα. Ὅμως αὐτήν τήν ζωή, τό κατ' ἐξοχήν πολύτιμο δῶρο τοῦ Θεοῦ, κανένας μας δέν ἔχει τό δικαίωμα νά τήν καταστρέψη καί νά τήν φθείρη...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας