Η γλώσσα μας...

2021-02-09

...Θολή πηγή ἡ γλώσσα μας, ὅταν κατακρίνουμε τόν ἀδελφό μας. Σαφής καί κατηγορηματική ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ. «Μή κρίνετε ἵνα μή κριθῆτε». (Ματθ. ζ΄1). Εὔκολα τά βλέμματά μας πέφτουν ἐρευνητικά πάνω στήν ζωή τῶν ἀδελφῶν μας. Αὐτό ὅμως τό δικαίωμα τοῦ Κριτοῦ τό κράτησε ὁ Κύριός μας γιά τόν ἑαυτό του καί δέν τό παρεχώρησε στόν καθένα μας. Ὅσες φορές κατακρίνουμε, τό νερό τῆς πηγῆς τῆς γλώσσας μας γίνεται πικρό...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος