Ἡ ἑορτή τῶν Φώτων

2021-01-04

Ἡ ἑορτή πού ἑορτάζουμε, τά Ἅγια Θεοφάνεια, λέγεται καί Φῶτα. Εἶναι ἡ ἑορτή πού ὑποβάλλει σέ ὅλους μας, ἕνα χρέος, νά γίνουμε παιδιά τοῦ φωτός, νά βγοῦμε ἀπό τό πνευματικό σκοτάδι. «Ὡς τέκνα φωτός περιπατεῖτε», γράφει καί ὁ ἀπ. Παῦλος στούς Ἐφεσίους. Ναί! πρέπει ὡς τέκνα φωτός νά περιπα­τοῦμε.

Ἔχοντες τό φῶς στά χέρια μας, σ' ὅλη τήν ζωή μας, στήν δουλειά μας, στό περπάτημά μας, στό σπίτι μας, πρέπει νά μποροῦμε νά λέμε «εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον».

...Τό φῶς εἶναι ἡ ἁγία καί ἐνάρετη ζωή μας. Καί τό σκοτάδι εἶναι ἡ ἁμαρτία. Ὅσες φορές ζοῦμε στό σκοτάδι, δέν εἴμαστε παιδιά τοῦ φωτός.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας