Ένα δάκρυ...

2021-04-27

...Γι' αὐτό καί ἡ ἁμαρτωλή γυναῖκα, ἡ πόρνη, ζητᾶ τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καί θερμά παρακαλεῖ: «Χριστέ μου! Χριστέ μου, Ἐσύ πού κρατᾶς ὅλα τά νερά τοῦ πλανήτου μας, Ἐσύ πού παίρνεις τά νερά τῆς θαλάσσης, τά ἐξατμίζεις καί μᾶς τά ξαναστέλνεις, δός μου δάκρυα. Δός μου δάκρυα μετανοίας».Αὐτό εἶναι τό μήνυμα, ἀδελφοί μου, τῆς ἀποψινῆς βραδιᾶς. Δάκρυα μετανοίας ζητᾶ ὁ Κύριος ἀπό ἐμᾶς...Ἀκολουθοῦντες καί ἐμεῖς τό παράδειγμα ὅλων τῶν συναμαρτωλῶν μας ἀνθρώπων, ὁδηγοῦμε τά βήματά μας μπροστά στόν Χριστό. Ζητοῦμε τό ἔλεος, τήν εὐσπλαγχνία, τήν σωτηρία καί τήν λύτρωσι.Μακάρι τό έφετινό Πάσχα νά εἶναι σωτήριο καί λυτρωτικό γιά ὅλους μας. Ἀμήν.

π. Θεόφιλου Ζησοπούλου, ἱεροκήρυκος: «Προσκυνοῦμέν Σου τά πάθη, Χριστέ...»
Ἐκδόσεις ΛΥΔΙΑ