Είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι!

2021-01-08

 ...Εἴμαστε μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ὅλοι μας συγκροτοῦμε τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἀγαποῦμε τόν Χριστό. Πιστεύουμε στόν Χριστό. Καί ὅλοι μας ὀφείλουμε νά ἔχουμε τήν Ὀρθοδοξία στήν καθημερινή μας ζωή. Ὄχι στήν γλῶσσα μας μόνον, ἀλλά καί στήν καρδιά μας καί στήν ζωή μας. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἐλευθερία, ἀλήθεια, φῶς. Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει λατρεία, Μυστήρια, ἀδιάκοπο ἀποστολική διαδοχή. Καί εἶναι μία.

Εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Μέ τό κανδηλάκι μας, τό λιβάνι μας πού θυμιάζουμε τούς λατρευτικούς μας χώρους, μέ τήν νηστεία μας. Μένουμε στερεωμένοι καί δέν δεχόμαστε ἀλλοιώσεις, μετατροπές καί ἐκκοσμικεύσεις μέσα στόν λατρευτικό μας χῶρο...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος