Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν!

2021-02-07

Ὁ χριστιανός γνωρίζει καλά ὅτι ὅλα ὅσα μᾶς δίνει ὁ Θεός τά δίνει γιά τό καλό μας καί ἀπό ἀγάπη γιά μᾶς. Τίποτε στόν κόσμο δέν γίνεται χωρίς νά τό γνωρίζη καί νά τό θέλη ὁ Θεός. Οἱ βουλές τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνεξιχνίαστες. Πίσω ἀπό μιά περιπέτεια καί ἕνα θλιβερό γεγονός κρύβεται τό χέρι τοῦ Θεοῦ. Πίσω ἀπό ἕνα δυσάρεστο περιστατικό ἀποκαλύπτεται τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τό μήνυμα τοῦ Οὐρανοῦ. Γι' αὐτό ὁ χριστιανός ἔχει τήν δύναμι καί τήν θέλησι νά λέγη πάντα ἕνα εὐχαριστῶ. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος πορευόμενος τήν ὁδό τῆς ἐξορίας, ἐν μέσῳ βασανισμῶν καί ταλαιπωριῶν, ἄφησε τήν τελευταία του πνοή λέγοντας: «δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος