Δελτίο Τύπου - Αδελφότης ΛΥΔΙΑ 13-01-22

2022-01-14

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "Η ΛΥΔΙΑ"
 Οἰκισμ΄ός Ἅγ. Ἰωάννης
Τ.Θ. 1063-570 21 - Ἀσπροβάλτα
Τηλ. 23970 24042 www.lydiafilippisia.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Τό τελευταῖο χρονικό διάστημα μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ὅτι ὁ Ἀρχι­μαν­δρίτης π. Νικάνωρ (κατά κόσμον Ναούμ) Παπανικολάου, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλασσῶνος, συνεχίζει νά χρησιμοποεῖ συστηματικά στίς ποικίλες τηλεοπτικές καί λοιπές δημόσιες ἐμφανίσεις του, τόν τίτλο τοῦ «πνευματικοῦ προϊσταμένου τῆς Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος ΛΥΔΙΑ», κάτι τό ὁποῖο δέν εἶναι ἀληθές, δέν ἀνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα καί σέ κάθε περίπτωση δέν προβλέπεται ἀπό τό Καταστατκό τοῦ Σωματείου μας.

   Τό ἱστορικό Σωματεῖο Χριστιανική Ἀδελφότης Η ΛΥΔΙΑ, πού ἐμ­πνεύστηκε καί ἵδρυσε ὁ μακαριστός Γέροντάς μας π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, καί τό ὁποῖο διοικεῖται ἀπό τό νομίμως ἐκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο αὐτοῦ, δέν ἔχει καμία ἀπολύτως συνεργασία καί πνευματική ἐξάρτηση ἀπό τόν ἐν λόγῳ κληρικό, ἀπό τόν ὁποῖον, οὕτως ἤ ἄλλως, μέ τήν ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 218/26-03-2021 γραπτή ἐπιστολή του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος, στήν κανονική δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου πνευματικῶς ἀνήκει ἡ ἕδρα τῆς Ἀδελφότητός μας, ἀνακάλεσε τήν ἄδεια νά ἱεροπρακτεῖ στίς ἐγκατα­στά­σεις τῆς Ἀσπροβάλτας.

   Καταθέτουμε τόν βαθύτατο προβληματισμό μας καί τήν ἔντονη ἐνόχλησή μας γιά τήν διαφαινόμενη προσπάθεια τοῦ ὡς ἄνω κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλασσῶνος νά οἰκειοποιηθεῖ καί νά καρπωθεῖ καί δι' αὐτοῦ τοῦ τρόπου, τούς κόπους καί τίς προσπάθειες τοῦ μακαριστοῦ Γέ­ροντός μας π. Θεοφίλου. Τόν καλοῦμε νά περιοριστεῖ στίς ἰδιότητές του ὡς Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου καί ὡς Προ­έδρου (!!!) τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ἀνώνυμης ἑταιρίας μέ τήν ἐπω­νυμία «Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιαστική Ἐνη­με­ρωτική Ἐκπομπή Α.Ε.».

   Ἡ Χριστιανική Ἀδελφότης Η ΛΥΔΙΑ, σέ πεῖσμα τῶν ἐμποδίων πού συναντᾶ στήν 55χρονη πορεία της καί παρά τό γεγονός ὅτι τρίτα πρόσωπα ἐπιχειροῦν (ἀνεπιτυχῶς μέχρι στιγμῆς) νά οἰκειοποιηθοῦν τούς κόπους καί τίς ἄοκνες προσπάθειες τῶν παλαιῶν ἀδελφῶν (ἱδρυτριῶν) πού συνέδραμαν ἠθι­κά, πνευματικά καί οἰκονομικά, ἐπί σειράν πολλῶν ἐτῶν μέ τούς μισθούς τους, τίς περιουσίες τους καί τήν προσωπική τους ἐργασία στήν θαυμαστή δημι­ουργία καί ἐξέλιξη ἀπό τοῦ μηδενός μιᾶς σύγχρονης «Βασιλειάδας», ἑνός πολυ­διά­στατου πραγματικά πνευματικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου μέ εὐρεία ἀπή­χηση, εἶναι ἀποφασισμένη, παρά τίς δυσκολίες, νά συνεχίσει τήν πολύ­πλευρη ἱεραποστολική καί φιλανθρωπική της προσπάθεια, ὑπό τήν εὐλογία τῆς οἰκείας Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, ἤτοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης.

   Σέ κάθε περίπτωση καί ἐφ' ὅσον ὁ π. Νικάνωρ συνεχίζει, γιά τούς δικούς του λόγους, νά σφετερίζεται ἰδιότητες πού δέν τοῦ ἀνήκουν, τό Σωματεῖο μας μέ τήν ἐπωνυμία Χριστιανική Ἀδελφότης Η ΛΥΔΙΑ ρητά δηλώνει ὅτι ἐπιφυλάσσεται παντός ἐν γένει νομίμου δικαιώματός του.

Ἀσπροβάλτα 13-01-2022

Χριστιανική Ἀδελφότης Η ΛΥΔΙΑ
Ἀσπροβάλτα Θεσσαλονίκης