Χρόνια πολλά στις μητέρες!

2021-02-02

Ο Μέγας Αλέξανδρος αγαπούσε ιδιαίτερα την μητέρα του, την Ολυμπιάδα. Η μητέρα του όμως είχε ένα δύσκολο χαρακτήρα και πολλές φορές αναμειγνύοταν στα κοινά πράγματα, με αποτέλεσμα να προκαλεί την δυσαρέσκεια των συνεργατών του Μ. Αλεξάνδρου. Όταν ο βασιλιάς ήταν στην Μικρά Ασία, ο Αντίπατρος του έγραψε επιστολή στην οποία του έκανε παράπονα για την μητέρα του. Όταν ο Αλέξανδρος διάβασε την γεμάτη παράπονα επιστολή, είπε: "Δεν γνωρίζει ο Αντίπατρος ότι ένα και μόνο δάκρυ της μητέρας μου, είναι αρκετό για να σβήσει μύρια παράπονα τέτοιων επιστολών;"
Όλοι μας έχουμε μια μητέρα. Κι αν υποτεθεί, πως η δική μας είναι η χειρότερη μητέρα του κόσμου, για μας δεν πρέπει να παύσει να είναι το πιο ιερό και σεβαστό πρόσωπο απ' όλα τα πρόσωπα που έχουμε εδώ πάνω στην γη. Είναι απορίας άξιο, το ότι υπάρχουν παιδιά που εγκαταλείπουν τους γονείς των έρημους, δίχως τροφή, δίχως στέγη, δίχως στοργή και ενδιαφέρον. Και ασφαλώς, τέτοια παιδιά ποτέ δεν θα τα ευλογήσει ο Θεός και οπωσδήποτε δεν θα έχουν καλό τέλος.

π. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ