Χριστός Εφάνη!

2021-01-05

...Σήμερα, ἀδελφοί μου, ἑορτή τῶν Θεοφανείων, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δίνεται σέ ὅλους μας διά μέσου τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων.

Ὁ Κύριός μας στόν Ἰορδάνη ἁγίασε τά ὕδατα˙ τά πικρά τά ἔκανε γλυκά, τά θολά τά ἔκανε καθαρά, τά ἀνθρώπινα τά ἔκανε θεϊκά. Ἀπό σήμερα καί πέρα ἀνοίγονται καί γιά μᾶς οἱ οὐρανοί. Ἀπό σήμερα καί πέρα ἐλευθερώνεται ἡ ἀνθρώπινη φύσις, ἐλευθερώνεται ἀπό τά πονηρά πνεύματα, φρουρεῖται ἀπό τούς Ἀγγέλους καί θωρακίζεται ἀπό τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος