Χριστός Ανέστη!

2021-05-04

...Ἐπαναλαμβάνοντες καί ἐμεῖς αὐτό τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, τό «Χριστός Ἀνέστη!», νά πορευόμαστε ὄρθιοι ἐλπίζοντες καί στήν δική μας ἀνάστασι. Μέ ὑψηλό τό φρόνημα καί ἀποφασισμένοι γιά ὅλα. Γιατί ὅποιος πιστεύη στόν Ἀναστημένο Χριστό, δέν λυγίζει στούς κινδύνους, δέν ὑποχωρεῖ στίς πιέσεις, δέν κάμπτεται μπροστά στούς πειρασμούς. Τά παίζει ὅλα «κορώνα-γράμματα» καί θυσιάζει τήν ζωή του. Γιατί ξέρει ὅτι, ὅποιος θυσιάζει τήν ζωή του γιά τόν Χριστό, θά κερδίση τήν αἰωνιότητα, στήν ὁποία εἴθε ὅλοι νά στοχεύουμε, γιά νά γίνουμε κληρονόμοι Της, παιδιά τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος