Χριστιανοί «Γρηγορεῖτε»

2021-01-29

Τό καζάνι βράζει. Τό κακό παίρνει διαστάσεις. Οἱ βόθροι τῆς ἁμαρτίας ἀναδίδουν τήν δυσοσμία. Ἡ ἀτμόσφαιρα μολύνεται. Ὁ ἥλιος χάνει τό φέγγος του. Τό κακό θριαμβεύει. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κρυφά καί φανερά πολεμεῖται. Ἡ νεολαία ἀποχαυνοῦται. Ἡ κακία χειροκροτεῖται. Τά παιδιά μας ἀποβλακώνονται μέ τά ναρκωτικά. Ἡ οἰκογένεια σείεται ἐκ θεμελίων. Οἱ ἄμβωνες σιγοῦν. Οἱ φύλακες κοιμοῦνται. Ὁ ἐχθρός ἐπιτίθεται. Ὁ διάβολος θριαμβεύει. Οἱ νόμοι τοῦ Θεοῦ καταπατοῦνται. Οἱ κλέφτες πληθαίνουν. Οἱ ληστές αὐξάνουν. Οἱ δολοφόνοι ἀδίστακτοι καί θρασεῖς ἐπιτίθενται. Τά σχολεῖα κατακλύζονται ἀπό τόν ὀχετό τῆς ἀθεΐας. Στά ὀρθόδοξα ἑλληνόπουλα ἐπίσημα, πλέον, διδάσκεται ὁ ἄθεος μαρξισμός.

Λαέ τοῦ Θεοῦ, ξύπνα! Στάσου ὄρθιος στίς ἐπάλξεις. Σέ τίποτε δέν ὠφελεῖ ἡ ἀπάθεια. Ἡ ἀδιαφορία σέ τέτοιες περιπτώσεις εἶναι ἔγκλημα. Ἡ σιωπή ταυτίζεται μέ τήν ἐνοχή. Ἡ ἀδράνεια μέ τήν ἄρνησι καί ἡ ἀμέλεια μέ τήν προδοσία.

Οἱ Ἄγγελοι σαλπίζουν. Χριστιανοί ἐγερθῆτε. Χριστιανοί στά ὅπλα. Ὁ κίνδυνος ἐμφανής. Ὁ Ἀννίβας ἐντός τῶν πυλῶν. Χριστιανοί «Γρηγορεῖτε».

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Νοέμβριος 1983