Χριστιανές μάνες!

2021-02-01

...Δῶστε μου χριστιανές μάνες, νά σᾶς δώσω χριστιανό δάσκαλο! Δῶστε μου χριστιανές μάνες, νά σᾶς δώσω χριστιανό... ναί, κληρικό! Δῶστε μου χριστιανές μάνες, νά σᾶς δώσω χριστιανό δικαστή!... Δῶστε μου χριστιανές μάνες, νά σᾶς δώσω πολιτικό ἄνδρα ἠθικό καί τίμιο!...Χριστιανές μάνες, ἔχετε δύναμη! Ἀναθρέψατε τά παιδιά σας ὅπως οἱ μητέρες τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν... Πίσω ἀπό ἕναν μεγάλο ἄνδρα κρύβεται μία μεγάλη γυναίκα, μία χριστιανή γυναίκα!... «Ὑμεῖς ἐστέ τό ἅλας τῆς γῆς», εἶπε ὁ Κύριός μας. Οἱ χριστιανοί νοστιμίζουν, συντηροῦν τήν κοινωνία... Δῶστε Θεό στά παιδιά σας γιά νά γίνει ἡ κοινωνία μας καλύτερη...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας