Χωρισμός Ἐκκλησίας καί Κράτους

2020-12-12

Ὅσοι ζητοῦν τόν χωρισμό Ἐκκλησίας καί Κράτους, νά τί ἀκριβῶς ἐπιδιώκουν:

Ὑποχρεωτικό πολιτικό γάμο γιά ὅλους τούς Ἕλληνες.

Τήν ἀφαίρεσι τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀπό ὅλους τούς δημόσιους χώρους.

Τήν κατάργησι τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα.

Τήν ἐξαφάνισι κάθε θρησκευτικότητος στίς ἐθνικές ἑορτές.

Τήν κατάργησι τῶν θρησκευτικῶν ἀργιῶν.

Τήν ἐκδίωξι τῶν κληρικῶν ἀπό νοσοκομεῖα, σχολεῖα, φυλακές καί στρατό.

Τήν ὑπονόμευσι τῆς βαπτίσεως τῶν ἑλληνοπαίδων.

Τήν καθιέρωσι τῆς πολιτικῆς κηδείας.

Τήν ἀφαίρεσι τοῦ σταυροῦ ἀπό τήν σημαία...

Ὑποχρεωτικό πολιτικό γάμο γιά ὅλους τούς Ἕλληνες.

π. Θεόφιλος