Ας ζητήσουμε συγγνώμη!

2021-04-13

...Ἄς δώσουμε τά χέρια μας, ἄς ἀποκαταστήσουμε τίς σχέσεις μας μέ τόν ἀδελφό μας, μέ τούς ἀδελφούς μας, μέ ὅποιους εἴμαστε μαλωμένοι, καί στήν συνέχεια νά προσέλθουμε στόν ἀγῶνα. Τήν περίοδο αὐτή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά τό ἄθλημα: ποιός ἀπό μᾶς θά πάρη τό βραβεῖο, τό χρυσό βραβεῖο τῆς συγχωρήσεως. Ἀγωνίζονται γιά τά χρυσά μετάλλια. Τό χρυσό μετάλλιο τοῦ Χριστιανοῦ, πού παρέχει τήν συγγνώμη ἤ ζητάει συγγνώμη μᾶς ἀνήκει καί πρέπει ὅλοι μας νά τό διεκδικήσουμε. Εἴθε, ἀδελφοί μου, ὅλους νά μᾶς χαρίση ὁ Κύριος τήν δύναμι καί τήν χάρι νά συγχωρήσουμε καί νά ζητήσουμε συγγνώμη, γιά νά ἔχουμε τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος