Στόχος, ο Αγιασμός

2021-02-07

Στόχος τῆς ζωῆς μας εἶναι ὁ ἁγιασμός. Κι ἐσύ πού νομίζεις ὅτι βρίσκεσαι μακρυά. Κι ἐσύ πού νομίζεις ὅτι ἔπεσες καί χάθηκες. Ὄχι! Κανένας δέν χάνεται. Ὁ Θεός, ἡ θεία Πρόνοια, τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἀγρυπνεῖ στήν ζωή τοῦ καθενός μας...Μέ τό Εὐαγγέλιο θά ἐπιτύχουμε τόν ἁγιασμό. Μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν Χάρι τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν πίστι μας στόν Χριστό θά ἀγωνισθοῦμε στόν στίβο τῆς ζωῆς καί κάποια στιγμή θά πάρουμε κι ἐμεῖς τό στεφάνι τοῦ νικητοῦ. Ὁ Ἄγγελός μας θά μᾶς στεφανώση. Κι ἐμεῖς, φθάνοντας στό τέρμα τῆς ζωῆς μας, θά ποῦμε ἐκεῖνο πού ἔλεγε ὁ ἀπ. Παῦλος: «Τόν ἀγῶνα τόν καλόν ἠγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα˙ λοιπόν ἀπόκειταί μου ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος...», ὁ τοῦ ἁγιασμοῦ στέφανος, πού δίδει ὁ Χριστός σέ ὅλους τούς ἀγωνιστές τῆς ζωῆς αὐτῆς. Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος