Αδέλφια Έλληνες!

2021-01-16

...Ἀδέλφια Ἕλληνες,
Σκέπτεσθαι ὡς Ἕλληνες,ὁμιλεῖτε Ἑλληνικά,μήν ἀνέχεσθε τήν φθορά τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καί ἀποφεύγετε νά βαρβαρίζετε μέ ξένες λέξεις.
Πολιτεύεσθε ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
Ἀγοράζετε ἑλληνικά προϊόντα,βοηθῆστε τήν οἰκονομία τῆς χώρας,τούς Ἕλληνες παραγωγούς, γεωργούς καί κτηνοτρόφους.
Τώρα μᾶς χρειάζεται ἡ Πατρίδα, ὅσον οὐδέποτε ἄλλοτε.
Ἄν σώσουμε τήν Ἑλλάδα, ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν θά χαθῆ.
Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ πατρίδα τῶν πατρίδων,ἡ φωτοδότρα τοῦ πολιτισμοῦ, ἡ βάσις ὅλων τῶν ἐπιστημῶν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος