Ἦλθε ὁ Χριστός!

2020-12-17

Ἀδελφοί μου, νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ Χριστός ἦλθε στήν γῆ, ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς. Μή Τόν ἀπορρίπτουμε. Ἦλθε καί μᾶς ἔφερε τό φῶς, εἶναι ὁ ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης. Ἦλθε ὁ Χριστός καί μᾶς κήρυξε τήν ἀλήθεια. Ἦλθε ὁ Χριστός καί μᾶς ἔφερε τήν ἀγάπη. Ἦλθε ὁ Χριστός καί ἀποκατέστησε τίς σχέσεις πού ὁ ἐπαναστάστης ἄνθρωπος εἶχε δημιουργήσει μέ τόν Πλάστη του, μέ τόν Δημιουργό του.

π. Θεόφιλος Ζησόπουλος