Ἀποστασία...

2020-12-26

....Φύγαμε ἀπό τόν δρόμο τόν χριστιανικό. Εἶναι ἀντίχριστο τό ἔθνος μας! Ἡ Ἑλλάδα θά πεθάνη! Κι ἄς φωνάζουμε καί ἄς διατυμπανίζουμε ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει». Θά πεθάνη γιατί ἔφυγε ἀπό τόν δρόμο τόν ἀληθινό, τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Θά σβύσουμε ἀπό τόν χάρτη, θά γίνουμε συντρίμμια, θά γίνουν σεισμοί, πόλεμοι, καταποντισμοί, ἀσθένειες, λιμοί θά γίνουν στόν τόπο μας, γιατί φύγαμε ἀπό τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Θἄρθουνε στόν τόπο μας μεγαλύτερα κακά. Ναί, κακά γιατί μήν φωνάζετε καί μήν παραπονιέστε γι' αὐτά πού βλέπουμε, γι' αὐτά πού ἀκοῦμε, γι' αὐτά πού αἰσθανόμεθα. Θά δώση ὁ Θεός καί θά ἐπιτρέψη ὁ Θεός στόν τόπο μας αὐτόν νά μήν ὑπάρχουν κυβερνῆτες, νά μήν ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού νά ἔχουν φόβο Θεοῦ. Νά δουλεύουμε νά μᾶς ἀρπάζουν τόν ἰδρῶτα, νά μᾶς ξεφτιλίζουν καί νά μᾶς ἀφαιροῦν καί τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα τῆς ζωῆς μας....

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος - Ἅγιος Ἀθανάσιος Θεσσαλονίκης-1956