Επίκαιρα...

Θλίψεις

2021-01-01

Όρθιοι στις θλίψεις που αντιμετωπίζουμε και στα δεινά που μας περιμένουν, στις δύσκολες μέρες που ανατέλλουν. Όρθιοι να δώσουμε ο καθένας μας την μάχη του χριστιανού στρατιώτου, του γενναίου μαχητού.

....Φύγαμε ἀπό τόν δρόμο τόν χριστιανικό. Εἶναι ἀντίχριστο τό ἔθνος μας! Ἡ Ἑλλάδα θά πεθάνη! Κι ἄς φωνάζουμε καί ἄς διατυμπανίζουμε ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει». Θά πεθάνη γιατί ἔφυγε ἀπό τόν δρόμο τόν ἀληθινό, τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Θά σβύσουμε ἀπό τόν χάρτη, θά γίνουμε συντρίμμια, θά γίνουν σεισμοί, πόλεμοι, καταποντισμοί, ἀσθένειες, λιμοί θά...

...Λοιπόν, μᾶς περιμένουν δυσκολώτερες ἡμέρες. Δέν μᾶς λένε τήν ἀλήθεια. Καί ἐνῶ εἴμαστε μιά χώρα πού ὁ ὁρυκτός πλοῦτος τῆς Ἑλλάδος εἶναι τόσο μεγάλος, πού θά ἔπρεπε νά εἴμαστε ἡ πλουσιωτέρα χώρα τοῦ κόσμου. Ἀλλά κι ἔτσι πού εἴμαστε, ἄς μᾶς στείλανε καί στά βουνά, τώρα λένε θά ἀδειάσουν καί τά νησιά. Αὐτοί ὑπέγραφαν χωρίς νά ξέρουν τί ὑπογράφουν....

Ζητεῖται προφήτης, ὡπλισμένος μέ θεϊκό θάρρος καί παρρησία, μέ πυρίνη ρομφαία καί ἀκατάβλητη δύναμι, γιά νά ἐξέλθη στούς δρόμους καί στίς πλατεῖες, στίς πόλεις καί τά χωριά, νά ἐπισκεφθῆ τά Σχολεῖα καί τά Πανεπιστήμια, νά περάση στούς Ναούς καί τά Μοναστήρια, στούς στρατῶνες καί στούς χώρους τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, νά κτυπήση τίς θῦρες τῆς Βουλῆς...