Επίκαιρα...

...Ὁ Χριστιανισμός τῶν χριστιανῶν κατέστη βουβός! Ἄλαλα παραμένουν τά χείλη ἐκείνων τά ὁποῖα ἔπρεπε νά διαλαλοῦν εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης τό «δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς». Τά μηνύματα τῆς ἀγάπης, ὠχρά, ἄοσμα καί ἄχρωμα, ἐκπνέουν πρίν ἀκόμη ἐκτοξευθοῦν. Ἡ ἀσυνέπεια τῶν χριστιανῶν, ἡ χλιαρά πίστις, ἡ ἀναξία ἐκπροσώπησις καί πρό...

Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ χώρα, ἡ ὁποία λόγω τῆς θέσεώς της, συγκεντρώνει τήν προσοχή καί τό ἐνδιαφέρον πολλῶν ἐθνῶν καί ἰδιαιτέρως τῶν μεγάλων καί ἰσχυρῶν τῆς γῆς. Ἐδῶ συγκρούονται τά ἄνομα συμφέροντα πολλῶν καί εἶναι πολύ φυσικόν, ὅλοι αὐτοί νά θέλουν νά ἔχουν κάποια ἐπικυριαρχία χαλαρή ἤ δυναμική στήν ζωή καί τήν πορεί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οἱ προθέσεις καί...

Τά χρόνια δύσκολα. Οἱ καιροί εἶναι χαλεποί. Τό κακό στίς ἡμέρες μας ὀργιάζει. Ὁ Ἅδης χορτασμένος, ξερνᾶ ἀκατάπαυστα τά ἀποβράσματά του. Ἡ κοινωνία μας κατάμεστη ἀπό κακοποιά στοιχεῖα. Οἱ ἄνθρωποι ζαλισμένοι ἀπό τήν ἁμαρτία δέν γνωρίζουν τί κάνουν, τί λέγουν, ποῦ πηγαίνουν. Ὁ νόμος τῆς ζούγκλας κυριαρχεῖ στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων. Οἱ πόλεις καί τά...

Τί κι ἄν φυσοῦν οἱ ἄγριοι ἄνεμοι;
Τί κι ἄν ξεσποῦν οἱ θύελλες καί οἱ καταιγίδες;
Τί κ ἄν οἱ τυφῶνες λυσσομανοῦν;
Τί κι ἄν σκοτίζεται ὁ οὐρανός;
Τί κι ἄν σείεται ἡ γῆ καί ξερνάει λάβα καυτή;
Τί κι ἄν τά «τσουνάμια» σαρώνουν πόλεις καί χωριά;
Τό δένδρο αὐτό, πού ἔρριξε βαθειά τίς...

Τό καζάνι βράζει. Τό κακό παίρνει διαστάσεις. Οἱ βόθροι τῆς ἁμαρτίας ἀναδίδουν τήν δυσοσμία. Ἡ ἀτμόσφαιρα μολύνεται. Ὁ ἥλιος χάνει τό φέγγος του. Τό κακό θριαμβεύει. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κρυφά καί φανερά πολεμεῖται. Ἡ νεολαία ἀποχαυνοῦται. Ἡ κακία χειροκροτεῖται. Τά παιδιά μας ἀποβλακώνονται μέ τά ναρκωτικά. Ἡ οἰκογένεια σείεται ἐκ θεμελίων. Οἱ...