Επίκαιρα...

Τά χρόνια δύσκολα. Οἱ καιροί εἶναι χαλεποί. Τό κακό στίς ἡμέρες μας ὀργιάζει. Ὁ Ἅδης χορτασμένος, ξερνᾶ ἀκατάπαυστα τά ἀποβράσματά του. Ἡ κοινωνία μας κατάμεστη ἀπό κακοποιά στοιχεῖα. Οἱ ἄνθρωποι ζαλισμένοι ἀπό τήν ἁμαρτία δέν γνωρίζουν τί κάνουν, τί λέγουν, ποῦ πηγαίνουν. Ὁ νόμος τῆς ζούγκλας κυριαρχεῖ στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων. Οἱ πόλεις καί τά...

Τί κι ἄν φυσοῦν οἱ ἄγριοι ἄνεμοι;
Τί κι ἄν ξεσποῦν οἱ θύελλες καί οἱ καταιγίδες;
Τί κ ἄν οἱ τυφῶνες λυσσομανοῦν;
Τί κι ἄν σκοτίζεται ὁ οὐρανός;
Τί κι ἄν σείεται ἡ γῆ καί ξερνάει λάβα καυτή;
Τί κι ἄν τά «τσουνάμια» σαρώνουν πόλεις καί χωριά;
Τό δένδρο αὐτό, πού ἔρριξε βαθειά τίς...

Τό καζάνι βράζει. Τό κακό παίρνει διαστάσεις. Οἱ βόθροι τῆς ἁμαρτίας ἀναδίδουν τήν δυσοσμία. Ἡ ἀτμόσφαιρα μολύνεται. Ὁ ἥλιος χάνει τό φέγγος του. Τό κακό θριαμβεύει. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κρυφά καί φανερά πολεμεῖται. Ἡ νεολαία ἀποχαυνοῦται. Ἡ κακία χειροκροτεῖται. Τά παιδιά μας ἀποβλακώνονται μέ τά ναρκωτικά. Ἡ οἰκογένεια σείεται ἐκ θεμελίων. Οἱ...

...Ἀδέλφια Ἕλληνες,
Σκέπτεσθαι ὡς Ἕλληνες,ὁμιλεῖτε Ἑλληνικά,μήν ἀνέχεσθε τήν φθορά τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καί ἀποφεύγετε νά βαρβαρίζετε μέ ξένες λέξεις.
Πολιτεύεσθε ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
Ἀγοράζετε ἑλληνικά προϊόντα,βοηθῆστε τήν οἰκονομία τῆς χώρας,τούς Ἕλληνες παραγωγούς, γεωργούς καί κτηνοτρόφους.
Τώρα μᾶς χρειάζεται ἡ Πατρίδα, ὅσον οὐδέποτε...

Οἱ καιροί πού διερχόμαστε εἶναι δύσκολοι. Ἡ ἀποδιοργάνωσις τῆς κοινωνίας μας εἶναι δεδομένη. Τό σαπιοκάραβο τῆς Ἑλλάδος τό ρίψαμε στά βράχια καί τό ἐγκαταλείψαμε. Οἱ αὐτόκλητοι ναυαγοσῶστες-διασῶστες πολλοί, μέ κακοπροαίρετες διαθέσεις. Μᾶς χλευάζουν, μᾶς εἰρωνεύονται. Ὁμιλοῦν γιά τόν εὐγενέστατο καί πολιτισμένο ἑλληνικό λαό καί κάνουν λόγο γιά...