Εις μνήμην π. Θεοφίλου...

9 χρόνια π. Θεόφιλος - Αφιέρωμα

Ἐννέα ἔτη πέρασαν ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ πολυσεβάστου πατρός ἡμῶν Θεοφίλου, ἑνός ἀληθινοῦ λευΐτου πού τίμησε τό ράσο του, ἑνός φιλάνθρωπου πνευματικοῦ, πού ἀνάπαυσε χιλιάδες ψυχές στό πετραχήλι του, ἑνός φλογεροῦ ἱεραποστόλου, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τά πάντα γιά τήν ἐξάπλωση τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ στήν γῆ. Ὁ ἴδιος γιά τόν θάνατο προσφιλῶν προσώπων συχνά ἔλεγε:

«...δέν θά κλαύσουμε γιά τόν ἄνθρωπό μας, πού ἔφυγε ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου; Ἀσφαλῶς καί θά κλαύσουμε. Ἄν δέν κλαίγαμε θά ἤμασταν ἀπάνθρωποι... Καί ὁ Κύριός μας ἐδάκρυσε διά τόν ἀποχωρισμό τοῦ Λαζάρου... δέν χάνεται ὁ ἄνθρωπος μετά τόν θάνατο, δέν χάνεται τό προσφιλές μας πρόσωπο. Ταξιδεύει, ὅπως ταξιδεύει κάποιος μέ τό τραῖνο... Χαιρετιόμαστε μέ δάκρυα στά μάτια...»

Μέ αὐτήν τήν ἐλπίδα τοῦ πρόσκαιρου ἀποχωρισμοῦ, πιστοί στά κελεύσματά του, προσπαθοῦμε -μέ τήν εὐλογία τοῦ σεπτοῦ μας Ποιμενάρχου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου- νά πορευθοῦμε στά ἴχνη πού χάραξε ὁ ἀλήστου μνήμης πνευματικός μας πατέρας, παρά τίς ἀντιξοότητες καί τούς πειρασμούς.

Δοξάζουμε τόν Θεό πού γνωρίσαμε τόν π. Θεόφιλο καί γευθήκαμε ἀπό τούς εὔχημους καρπούς τῆς ἀγαπώσης καρδίας του. Τόν εὐχαριστοῦμε γιά ὅσα μᾶς χάρισε καί συνεχίζει νά μᾶς χαρίζει. Ὅσοι ζητοῦμε τίς προσευχές του γιά τόν ἀγώνα τῆς ζωῆς μας, πλούσια μᾶς εὐλογεῖ καί μᾶς καθοδηγεῖ.

Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του!


Μνήσθητι πάτερ ἅγιε...

Σέ σένα Γέροντα, ἁγιασμένε, πολύκλαυστε καί πολυφίλητε πατέρα μας, π. Θεόφιλε, πού μᾶς θωρεῖς ἀπό ψηλά, καταφεύγουμε σήμερα, ἐμεῖς τά παιδιά σου καί σέ παρακαλοῦμε...

πρέσβευε, γιά τήν δύσμοιρη τήν χώρα μας καί τόν προδωμένο ἀπό ὅλους λαό της• εὔχου ὑπέρ ἡμῶν, γιατί παρεκκλίναμε καί ἁμαρτήσαμε, γιατί βγάλαμε ἀπό τήν ζωή μας τόν Θεό καί θελήσαμε νά πορευθοῦμε χωρίς τόν χρηστό ζυγό Του• ἀντιλήπτωρ γενοῦ καί βοηθός, γιατί ἐμεῖς οἱ «πιστοί» ἐρμηνεύουμε τό Εὐαγγέλιο κατά τό δοκοῦν, μένουμε στούς τύπους καί ἀφήνουμε τήν οὐσία•

Mνήσθητι πάτερ ἅγιε, τῶν Μακεδόνων πού ἔκαμαν τήν ἀρχή τῶν πιστευόντων εἰς τό Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, ὅταν πρώτη ἐξ αὐτῶν βαπτίστηκε ἡ Ἁγία Λυδία στά νερά τοῦ Ζυγάκτη ποταμοῦ•

ἱκέτευε, σεβαστέ μας πατέρα, γιά μᾶς τά παιδιά σου, νά βαδίσουμε στά ἴχνη σου, στά χνάρια τῶν Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ, μήν λησμονεῖς, τίμιε πάτερ, ὅλους ὅσοι δέν θέλησαν νά σβήσει ἀπό τήν μνήμη καί τήν καρδιά τους ὁ «Μωϋσῆς» τῆς ψυχῆς τους, ὁ ἀλείπτης καί καθοδηγητής τους καί δεήθητι τοῦ Κυρίου νά τούς ἀξιώσει νά σέ συναντήσουν στήν Οὐράνια Βασιλεία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ. Ἀμήν.


Συνέντευξη Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου

Ἐπικοινωνώντας μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας, τόν σεβαστό μας π. Θεόκλητο, γιά τίς ἑόρτιες εὐχές, ἔγινε ἀναφορά καί στήν σχέση του μέ τόν μακαριστό Γέροντά μας καί ἱδρυτή τῆς Ἀδελφότητός μας π. Θεόφιλο. Ἔτσι, «ἐμνήσθημεν ἡμερῶν ἀρχαίων», ὅμως συχνά λέγεται καί ἐν ὄψει τῆς ἐννεαετοῦς ἐπετείου ἀπό τῆς κοιμήσεώς του (2013-2022), ἀναφερθήκαμε καί στήν ἀπό παίδων γνωριμία τους πού δέν διέκοψε οὔτε ὁ θάνατος τοῦ π. Θεοφίλου.

-Σεβασμιώτατε, πότε γνωριστήκατε μέ τόν πατέρα Θεόφιλο;

-Μέ τόν πατέρα Θεόφιλο καταγόμεθα ἀπό τό ἴδιο χωριό, ἀπό τό Κυπαρίσσι Γρεβενῶν. Γνωριστήκαμε ὅταν ἤμεθα μαθηταί Δημοτικοῦ Σχολείου, πού τότε ἦταν στό Κυπαρίσσι ἀκμάζον Σχολεῖον, μέ πολλά παιδιά. Ἐκεῖνος ἦταν μεγαλύτερος στήν ἠλικία καί σέ μεγαλύτερη τάξη, ἀλλά συνδεθήκαμε πάρα πολύ, ἀπό τά παιδιά μας χρόνια. Ἀνεξίτηλη μένει στήν μνήμη μου ἀπό τά χρόνια ἐκεῖνα ἡ ἑξῆς σκηνή:

Τότε, ὅταν ὁ Στρατός μας πολεμοῦσε στά Βορειοηπειρωτικά βουνά, καί μαθαίναμε στό σχολεῖο τίς νίκες καί τίς καταλήψεις τῶν ἑλληνικῶν πόλεως τῆς Βορείου Ἠπείρου, μαζευόμεθα ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία, πού εἶναι κοντά μέ τό Δημοτικό Σχολεῖο καί φωνάζαμε ζητωκραυγάζοντας, ἀλαλάζοντας, γεμάτοι χαρά καί χτυπούσαμε τήν καμπάνα τῆς ἐκκλησίας. Ἐπικεφαλής αὐτοῦ τοῦ πανηγυρικοῦ ἐνθουσιασμοῦ ἦταν ὁ π. Θεόφιλος, ὁ τότε Θεόδωρος, ὅπως καί σέ κάθε ἐθνική ἐκδήλωση.

-Κάτι ἄλλο θυμᾶστε;

Ὁ π. Θεόφιλος, πού ἦταν μεγαλύτερός μου κατά δύο χρόνια, πῆγε νωρίτερα στό Γυμνάσιο Γρεβενῶν, ὅπου γνωρίστηκε μέ τόν μακαριστό πλέον Στέργιο Σάκκο, μετέπειτα καθηγητή Πανεπιστημίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ. Ἐγώ πῆγα ἀργότερα καί ἐκεῖ ἀνανεώσαμε τήν φιλία καί τήν σχέση μας, πού ἔγινε ἀδελφική, ὅταν γνωριστήκαμε μέ τόν κατηχητή μας, τόν φλογερό ἱεροκήρυκα καί προκάτοχό μου π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη.

Ὅταν τελείωσε τό Γυμνάσιο, ἔδωσε ἐξετάσεις καί πέρασε στήν Θεολογική Σχολή ΑΠΘ. Ὅταν βρέθηκα καί ἐγώ λίγο ἀργότερα στήν ἴδια Σχολή, ἤμασταν συνοικότροφοι στό Οἰκοτροφεῖο Ἀρρένων, πού εἶχε δημιουργήσει ὁ π. Αὐγουστῖνος. Αὐτό μᾶς συνέδεσε ἀκόμη περισσότερο. Μέ συγκίνηση θυμᾶμαι ἀκόμη πόσο μᾶς συμπαραστεκόταν ὅταν δίναμε εἰσαγωγικές ἐξετάσεις. Ἐρχόταν ἔξω ἀπό τήν αἴθουσα προτοῦ ἀρχίσουμε καί μᾶς φώναζε «κουράγιο, ψηλά τά λάβαρα» καί μᾶς περίμενε νά βγοῦμε, νά μάθει πῶς γράψαμε. Καί πραγματικά παίρναμε κουράγιο, μᾶς μετέδιδε τήν αἰσιοδοξία καί τόν ἐνθουσιασμό του. Αὐτό τό ἔκανε καί ὅταν δίναμε τμηματικές ἐξετάσεις, γιατί ἐνδιαφερόταν καί ἀγωνιοῦσε γιά τήν ἐν γένει πρόοδό μας, πολύ περισσότερο πού εἴχαμε τά ἴδια ἰδανικά καί τούς ἴδιους πόθους.

Ὁ π. Θεόφιλος τελείωσε νωρίτερα καί πῆγε στόν στρατό μαζί μέ τόν Στέργιο, πού ἦταν συμφοιτηταί καί συμμαθηταί ἀπό τό Γυμνάσιο καί ὑπηρέτησαν στό Γενικό Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ, στήν Θρησκευτική Ὑπηρεσία. Καί τότε δέν μᾶς ξέχασε. Ἀπό ἐκεῖ μᾶς ἔπαιρνε ἀπό τά στοιχειώδη τηλέφωνα τῆς ἐποχῆς καί μᾶς ἔδινε κουράγιο καί θάρρος σέ ὅ,τι ἀντιμετωπίζαμε καί μᾶς βοηθοῦσε ποικιλοτρόπως. Ἡ σχέση μας αὐτή ἦταν συνεχής. Ὅταν ἀφυπηρέτησε ὁ π. Θεόφιλος, τότε Θεόδωρος, χειροτονήθηκε κληρικός στήν Μητρόπολη Πολυανῆς καί Κιλκισίου ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη κυρό Ἰωακείμ καί διορίστηκε ἱεροκήρυκας.

Εἴχαμε πάντοτε ἐπικοινωνία. Ὄταν τελείωσα τήν Σχολή καί κατατάχθηκα γιά νά ὑπηρετήσω τήν στρατιωτική μου θητεία, εἴχαμε πάντοτε ἐπικοινωνία μέ τόν π. Θεόφιλο. Ἐνθυμοῦμαι τό γεγονός, λαϊκός ἐγώ τότε, πώς μαζί ψάξαμε νά βροῦμε σπίτι, στό ὁποῖο θά διέμεναν κάποιες νεαρές τότε κοπέλλες, τίς ὁποῖες εἶχε κατηχήσει καί θέλανε νά ἀφιερωθοῦν εἰς τόν Θεόν. Ἦταν ὁ ἀρχικός πυρήνας τῆς σημερινῆς Ἀδελφότητος.

-Σᾶς ἔλεγε τούς πόθους καί τά ὄνειρά του;

Ἀσφαλῶς. Μοῦ ἔλεγε καί μάλιστα μοῦ ζήτησε νά πάω καί γώ μαζί του, νά ἐργασθοῦμε ἱεραποστολικά. Ἤμουν λαϊκός ἐγώ τότε, ἀλλά ἤμουν στήν Ἀθήνα κοντά στόν π. Αὐγουστῖνο. Κατέβηκα μετά τήν ἀπόλυση ἀπό τόν Στρατό καί τόν βοηθοῦσα στό Ἱεραποστολικό ἔργο τοῦ Σταυροῦ, στό ὁποῖο ἤμουν ἀπό τά ἱδρυτικά μέλη. Καί τότε εἴχαμε ἐπικοινωνία, καί ὅταν κατέβαινε γιά διάφορες ὑπηρεσίες στήν Ἀθήνα συνεργαζόμασταν σέ ὅ,τι χρειαζόταν. Καί ἀλληλογραφία διατηρούσαμε ὅλα αὐτά τά χρόνια. Αὐτή ἡ σχέση καί ἡ συνεργασία συνεχίστηκε καί ὅταν ἔγινα κληρικός, στήν Φλώρινα καί ὥς τό τέλος τῆς ζωῆς του. Στίς συναντήσεις μας, ἀνταλλάσσαμε σκέψεις γιά τό ἱεραποστολικό ἔργο πού ἔπρεπε ἐργασθοῦμε ὡς ἄγαμοι κληρικοί στήν Ἐκκλησία καί στήν Πατρίδα μας.

-Τί ὁράματα εἶχε ὁ π. Θεόφιλος;

Ὁ π. Θεόφιλος ἦταν ἡγετική φυσιογνωμία, μέ ἀποφασιστικότητα καί αἰσιοδοξία, πού στηριζόταν στήν ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη του στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Δέν ὑποχωροῦσε μπροστά στίς τυχόν ἀντιξοότητες. Καί τό ἀπέδειξε δημιουργώντας δύο Ἀδελφότητες, μία φιλανθρωπική καί μία ἱεραποστολική. Ἐπίσης καί τήν τηλεόραση, πού πολύς κόσμος ξεκουράζεται μέχρι σήμερα.

-Θυμᾶστε κάτι ἀπό τά παιδικά σας χρόνια, στό Κυπαρίσσι;

Θυμᾶμαι τόν ἐνθουσιασμό του, ὅταν ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἐλευθέρωνε τίς πόλεις τῆς Βορείου Ἠπείρου, πού τόν μετέδιδε σ' ὅλα τά παιδιά τοῦ χωριοῦ καί ἀπό κεῖ σέ ὅλα τά σπιτικά.

-Ἀνδρωθήκατε, πάτερ, κοντά στόν γίγαντα π. Αὐγουστίνο. Θυμᾶστε κάτι ἀπό τήν κοινή σας πορεία, κοντά στόν μεγάλο αὐτόν γέροντα;

Ἐνθυμοῦμαι τήν συνάντησή μας στά Κατηχητικά, τά ὁποῖα ἔκανε ὁ π. Αὐγουστῖνος στά Γρεβενά. Ὁ π. Θεόφιλος ἦταν δραστήριο μέλος τῶν Κατηχητικῶν καί μέ τόν ἐνθουσιασμό του καί τά ἱδανικά του ἐνέπνεε καί σέ μᾶς τήν ἀγάπη στόν Χριστό καί τήν χριστιανική ζωή.

-Ἔχετε νά μᾶς πεῖτε ἕνα περιστατικό ἀπό τήν κοινή σας ζωή κοντά στόν π. Αὐγουστίνο;

Ἔχουμε τόσα πολλά πού δέν ἐνθυμοῦμαι πιά... Ἀνδρωθήκαμε κοντά στόν π. Αὐγουστῖνο, καί ἄν γίναμε κληρικοί τό ὀφείλουμε στά φλογερά του κηρύγματα καί στά ζωντανά κατηχητικά μαθήματα, τά ὁποῖα ἔκανε ὁ π. Αὐγουστῖνος. Μᾶς ἐνέπνεαν τά ἴδια ἰδανικά μέ τόν π. Θεόφιλο καί αὐτό ἔκανε τόν σύνδεσμό μας σταθερό καί ἀδιατάρακτο. Θυμᾶμαι πού ἀπό πολύ ζῆλο τήν Μεγάλη Παρασκευή τήν περνούσαμε μόνο μέ ξύδι. Καί τίς Κυριακές, τό μοναδικό μας μεσημεριανό μπορεῖ νά ἦταν μόνο τά κόλλυβα ἀπό τά μνημόσυνα, γιατί ὅλη τήν μέρα κάναμε μαθήματα κατηχητικοῦ.

-Τί ἦταν γιά ἐσᾶς ὁ π. Θεόφιλος καί τί προσέφερε στήν Ἐκκλησία γενικότερα;

Ἦταν ἕνας ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, φλογερός, ἀνιδιοτελής. Τόν ἀγαποῦσα καί γι'αὐτό καί ἐγώ βοηθοῦσα εἰς τό ἔργον του, ὅπως μποροῦσα ἰδιαίτερα στό ξεκίνημα τοῦ ἱεραποστολικοῦ του ἔργου.

Ὁ π. Θεόφιλος ἦταν ἕνας δραστήριος ἐκκλησιαστικός ἄνδρας, ἱροκήρυκας φλογερός καί δημιούργησε καί τό ἔργο αὐτό, τό ὁποῖο ὠφέλησε πολύ τήν Πατρίδα μας μέχρι σήμερα.

-Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ, Σεβασμιώτατε, γι'αὐτήν τήν συγκινητική ἀναδρομή. Ταπεινά εὐχόμαστε ὁ Θεός νά σᾶς χαρίζει μακρότητα ἡμερῶν καί ὑγεία γιά νά ἐπιτελεῖτε τό ἔργο σας.


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΝ π. ΘΕΟΦΙΛΟΝ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΝ

(† 1930-2013)

Ἐφύλαξα τάς ὁδούς Κυρίου καί οὐκ ἠσέβησα ἀπό τοῦ Θεοῦ μου» (Ψαλμ. 17, 22)

Στά ὀγδοντατρία σου χρόνια, στίς 29 Ἰανουαρίου (2013), παραμονή τῆς γιορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἔφυγες ἀπό τόν πρόσκαιρο τοῦτο κόσμο, σεβαστέ καί ἀγαπητέ π. Θεόφιλε, καί πορεύθηκες τή μακαρία ὁδό, πού ὁδηγεῖ στόν πάμφωτο χῶρο τῆς«θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας», στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπου ἀκούγεται ἀσίγητα «ἦχος καθαρός ἑορταζόντων καί βοώντων

ἀπαύστως· Κύριε, δόξα σοι».

Ἔτσι θέλησε ὁ Κύριος καί Θεός μας. «Εἰ δέ καί αὐτός ἔκρινεν οὕτως, τίς ἐστιν ὁ ἀντειπών αὐτῷ;» (Ἰώβ 23,13). Ἐμεῖς τέτοιες ὁριακές στιγμές τοῦ «εἶναι», πού «ψυχή ἐκ τοῦ σώματος βιαίως χωρίζεται ἐκ τῆς ἁρμονίας καί τῆς συμφυΐας»καί ἀποτέμνεται τό πολύκαρπο δέντρο τῆς ζωῆς, δέν μποροῦμε ὡς ἄνθρωποι νά τίς κατανοήσουμε μέ τή λογική, ὅσο κιʼ ἄν τανυστοῦν οἱ πτέρυγες τοῦ νοῦ μας. Μένουμε σιωπηλοί μπροστά στό μυστήριο τοῦ θανάτου. Κατανοοῦμε ὅτι οἱ βουλές τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνεξιχνίαστες καί ἀκατάληπτες. Αὐτός εἶναι «ὁ τῶν ψυχῶν δεσπόζων καί τῶν σωμάτων, οὗ ἐν τῇ χειρί ἡ πνοή ἡμῶν». Κιʼ ὁ Μέγας Βασίλειος σέ εὐχή τῆς Θείας Λειτουργίας του καταδείχνει τήν ἀπόλυτη κυριαρχία τοῦ Θεοῦ ἐπάνω μας, καί στή ζωή καί στόν θάνατο, σʼ ὅλα: «Σύ γάρ, Κύριε, εἶ ὁ ἐνεργῶν τά πάντα ἐν πᾶσι».

Μπορεῖ, μακαριστέ π. Θεόφιλε, νά μᾶς συγκλόνισε ἀνθρώπινα ἡ ἐκδημία σου ἀπό τή ζωή καί νά βούρκωσαν κάπως τά μάτια μας, ἀλλά μᾶς παρηγορεῖ καί μᾶς χαροποιεῖ τό γεγονός, ὅτι ἐσύ, δοῦλε τοῦ Θεοῦ, ἤσουν προετοιμασμένος γιά τό μακρινό αὐτό ταξίδι πρός τήν «αἰώνιον βασιλείαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καί σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β´ Πέτρ. 1,11).

Ναί, π. Θεόφιλε, ἤσουν προετοιμασμένος ἀπʼ αὐτή τήν εὐρίπιστη ἐφηβική ἡλικία, ὅταν φοιτοῦσες στό Γυμνάσιο Γρεβενῶν στά χρόνια 1945-1947, πού ἦταν ἐφιαλτικά γιά τόν τόπο μας. Τότε - τί εὐλογία! - ὑπηρετοῦσε στή Μητρόπολη Γρεβενῶν ὁ ρηξικέλευθος ἱεροκήρυκας π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἀπό τίς Λεῦκες Πάρου. Αὐτός ὁ ξερακιανός ρασοφόρος μέ τή μακριά μαύρη γενειάδα, μέ τό τριμμένο ράσο, μέ τή λιπαρή μόρφωσή του, μέ τό ἀετίσιο βλέμμα, μέ τή σεμνότητα καί τολμηρή παρρησία του, καί προπαντός μέ τό φλογερό καί πύρινο κήρυγμά του σέ σαγήνευσε, σέ συγκλόνισε, σέ πυρπόλησε θά ἔλεγα, καί ἔστρεψε τήν ἀντένα τῆς εὐαίσθητης ψυχῆς σου στόν οὐρανό, στό πρόσωπο τοῦ θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτός ὁ νεότερος «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» καί «Παπουλάκος» σαγήνευσε καί πυρπόλησε καί τή δική μου ψυχή, ὅταν τόν Νοέμβριο τοῦ 1947 ἦρθε ἀπό τά Γρεβενά στή Λάρισα ὡς στρατιωτικός ἱεροκήρυκας στό τότε Β΄ Σῶμα Στρατοῦ.

Ἔτσι ἐξηγεῖται, π. Θεόφιλε, πῶς καί οἱ δυό μας πήραμε σταθερά καί τολμηρά τή μεγάλη ἀπόφαση νά σπουδάσουμε τήν ἱερή ἐπιστήμη τῆς Θεολογίας μέ στόχο ὑψηλό νά ἐργαστοῦμε πνευματικά, ὅπου μᾶς τάξει ὁ Θεός, γιά τόν ἐπανευαγγελισμό τοῦ λαοῦ μας καί γιά τήν ἀκτινοβολία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἐσύ, μακαριστέ π. Θεόφιλε, κατά ἕνα χρόνο μεγαλύτερός μου, εἰσήχθηκες στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τό 1949. Ἐγώ εἰσήχθηκα τό 1950. Καί ἡ Θεία Πρόνοια τά οἰκονόμησε ἔτσι - τίποτε δέν γίνεται τυχαῖα στόν κόσμο αὐτό! -, ὥστε μέ τήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ π. Αὐγουστίνου νά γνωριστοῦμε, νά συνδεθοῦμε καί νά συγκατοικήσουμε μαζί, Γρεβενιῶτες καί Λαρισαῖοι, ἐπί τέσσερα ὁλόκληρα χρόνια (1950-1954), ἀρχικά σέ ἕνα διαμέρισμα τῆς κυρίας Ἑλένης Δαΐδου, τῆς ἁγίας ἐκείνης γυναίκας, στήν ὁδό Εὐριπίδη 22 καί ἀργότερα σέ ἕνα ἄλλο διαμέρισμα, στήν ὁδό Σακελλαρίου 29, ἄν δέν μέ ἀπατᾶ ἡ μνήμη μου, ἀπαρτίζοντας τό πρῶτο φοιτητικό θεολογικό οἰκοτροφεῖο τοῦ ἀοίδιμου π. Αὐγουστίνου Καντιώτη.

Ὡς φοιτητές, π. Θεόφιλε, γνωρίζαμε στά εὐλογημένα ἐκεῖνα χρόνια τρεῖς καί μόνο δρόμους. Τόν δρόμο, πού ὁδηγοῦσε στήν Ἐκκλησία, τόν δρόμο, πού ὁδηγοῦσε στό Πανεπιστήμιο, καί τόν δρόμο, πού ὁδηγοῦσε στήν ἐσωτερική ἱεραποστολή, στό κήρυγμα καί στήν κατήχηση τῆς νεολαίας μας. Τόπος δράσης μας ἦταν τά κοντινά πρός τή Θεσσαλονίκη χωριά. Ἐσύ προσωπικά, π. Θεόφιλε, εἶχες κάνει κέντρο τῆς κατηχητικῆς δράσης σου τό χωριό «Ἅγιος Ἀθανάσιος». Κάπως βοήθησα κι ἐγώ σʼ αὐτή τήν προσπάθεια.

Ἀπό τό εὐλογημένο αὐτό χωριό ξεκίνησε ἡ πρώτη μικρή ὁμάδα νεαρῶν γυναικῶν, πού πῆραν τή μεγάλη ἀπόφαση τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀφιέρωσής τους στόν Χριστό μέ στόχο ὑψηλό νά βιώσουν προσωπικά τή θεία καί μοναδική στόν κόσμο διδασκαλία Του καί νά τήν προβάλλουν συνεχῶς καί δυναμικά στόν σύγχρονο μεταβαλλόμενο κόσμο, «τόν καθήμενον ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου» (Ματθ. 4,16). Καί ἡ μικρή αὐτή ὁμάδα τῶν ἐθελοντριῶν νεανίδων αὐξήθηκε στά κατοπινά χρόνια μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τή δική σου πνευματική καθοδήγηση. Ἔγινε ὅμιλος, πολυπληθής Ἀδελφότητα, πού τῆς ἔδωσες τό ὄνομα «Λυδία», τό ὄνομα τῆς πρώτης εὐρωπαίας χριστιανῆς. Πιστεύω προσωπικά ὅτι ἡ γέννηση τῆς ἀδελφότητας «Λυδία» κυοφορήθηκε ἐκεῖ στόν «Ἅγιο Ἀθανάσιο». Ἀπʼἐκεῖ διακλαδώθηκε μετά κι ἔγινε πολύκαρπο δέντρο τῆς Ἐκκλησίας.

Μετά τή λήψη τοῦ πτυχίου μας, π. Θεόφιλε, μᾶς κάλεσε ἡ Πολιτεία νά ντυθοῦμε στό χακί, νά ἐκπαιδευτοῦμε στρατιωτικά, ὥστε νά εἴμαστε ἱκανοί νά ὑπερασπιστοῦμε τήν Πατρίδα μας, ὅταν χρειαστεῖ, ἀπό κάθε ξένη ἐπιβουλή. Καί ἡ Θεία Πρόνοια τά οἰκονόμησε καί πάλι ἔτσι, ὥστε νά βρεθοῦμε μαζί ὡς στρατιῶτες. Νά συνυπηρετήσουμε ἐπί ἕνα καί πλέον χρόνο (1955-1956) στό «Πεντάγωνο», στή Θρησκευτική Ὑπηρεσία τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ, ἔχοντας ὡς κύριο ἔργο, σέ καθημερινή βάση, τήν ἐκφώνηση πρωινοῦ μηνύματος καί ἀπογευματινῆς ὁμιλίας ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τήν πραγμάτωση ὁμιλιῶν σέ στρατιωτικές μονάδες τοῦ λεκανοπεδίου Ἀττικῆς, προβάλλοντας - καί μόνο - στά στρατευμένα νιάτα Χριστόν καί Ἑλλάδα.

Ὅταν ἀπολυθήκαμε ἀπό τό στρατό, π. Θεόφιλε, οἱ δρόμοι μας ἄλλαξαν κατεύθυνση, χωρίς νά ξεχάσουμε ποτέ καί οἱ δυό μας τήν κοινή ζήση στά φοιτητικά χρόνια καί στό στρατό. Ἐσύ τράβηξες τόν ἀνάντη δρόμο τῆς ἀγαμίας, πού ὁδηγεῖ στήν κορυφή τοῦ Θαβώρ. Ἀφιερώθηκες ὁλοκληρωτικά στήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί στή διακονία τῶν ἀνθρώπων. Σέ κάλεσε ὁ Κύριος νά περιβληθεῖς τό τιμημένο ράσο καί νά εὐαγγελίζεσαι σʼ ὁλόκληρη τή ζωή σου, μέχρι τόν τελευταῖο χτύπο τῆς «ἀλγούσης» καρδιᾶς σου, τούς ξεστρατισμένους τῆς ζωῆς· νά τούς μεταδίνεις φῶς Χριστοῦ, ὥστε νά ἀπαγκιστρώνονται ἀπό τόν βαρύ ζυγό τῆς ἁμαρτίας. Ἐγώ, π. Θεόφιλε, ἔμεινα στούς πρόποδες τοῦ Θαβώρ. Ἀκολούθησα τόν δρόμο τῆς ἔγγαμης ζωῆς καί δημιούργησα οἰκογένεια, χωρίς νά παύσω ποτέ καί ἀπό τήν ἕδρα τοῦ καθηγητῆ ἐπί 35 χρόνια καί ἀπό τόν ἄμβωνα, μέ τόν λόγο καί τή γραφίδα, νά διδάσκω καί νά κηρύττω «Χριστόν Ἐσταυρωμένον» (1 Κορ. 2,2). Χριστόν τῆς Ἀποστολικῆς καί Πατερικῆς Θεολογίας καί ὄχι τῆς «μεταπατερικῆς», πού θέλει νά μεταβάλλει τό χριστοκεντρικό καί ὁμολογιακό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα· πού θέλει νά τό κάνει «ἀχταρμᾶ», θρησκειολογικό, ἐξισώνοντας τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, τόν σωτήρα τοῦ κόσμου, μέ τόν Βούδδα, τόν Ζωροάστρη, τόν Μωάμεθ καί ἄλλους λαοπλάνους - θλιβερά ὑποκατάστατα τῆς Ἱστορίας -, χωρίς νά ἔχουν ἐπάνω τους τό χρῖσμα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Τό ἔργο, πού ἐπιτέλεσες, σεβαστέ καί ἀγαπητέ π. Θεόφιλε, ἀπό τό 1956 ὡς διάκονος καί ἀπό τό 1959 ὡς πρεσβύτερος καί ὀφφικιοῦχος ἀρχιμανδρίτης, ἀλλά καί ἀπό τό 1987 ὡς συνταξιοῦχος μέ πρόσθετο ὅπλο γιά τό ἔργο σου τό πτυχίο τῆς δημοσιογραφίας (1993), δέν εἶναι εὔκολο νά ἀποτιμηθεῖ καί ζυγιστεῖ μέ ἀνθρώπινα κριτήρια καί σταθμά. Εἶναι ἔργο μεγαλειῶδες, περίλαμπρο, πολύπλευρο καί πρωτόγνωρο μέ διαστάσεις ὄχι μόνο πανελλήνιες ἀλλά καί παγκόσμιες. Ἔκανες τήν Ἀσπροβάλτα, χωρίς ὑπερβολή, διεθνές προπύργιο τῆς Ὀρθοδοξίας. Πανορθόδοξο ἱεραποστολικό κέντρο. Σʼ αὐτή τήν περιοχή τῆς Ἑλλάδας ἀνήγειρες ὁλόκληρο κτηριακό συγκρότημα γιά τήν ἐγκατάσταση τῆς ἀδελφότητας «Λυδία» καί τῶν τεσσάρων κυρίων τομέων τῆς ἱεραποστολικῆς σας δράσης, ἤτοι τοῦ περιοδικοῦ μέ τήν ἐπωνυμία «Λυδία», τοῦ τυπογραφείου μέ ὅλες τίς σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές, τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ μέ τήν ἐπωνυμία «Λυδία ἡ Φιλιππησία» καί περισσότερο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ 4Ε, τόν ὁποῖο ἔστησες καί λειτούργησες ὡς ἀντίβαρο στούς κοσμικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, πού οἱ περισσότεροι ἐκπέμπουν προγράμματα βορβόρου, τά ὁποῖα ἐκμαυλίζουν τή νεολαία μας καί τήν ὁδηγοῦν στήν καταστροφή, στόν θάνατο.

Ἡ νεότερη ἐκκλησιαστική Ἱστορία π. Θεόφιλε, δέν θά ἀφήσει ἀμνημόνευτο αὐτό τό ἱεραποστολικό μεγαλούργημα τῆς ἀδελφότητάς σου, πού ἐσύ ὁραματίστηκες καί ἔκανες πράξη ζωῆς. Θά τό κρίνει μέ θαυμασμό, χωρίς νά βάλει σέ κάποιο τομέα τῆς συλλογικῆς σας δράσης κόκκινη γραμμή. Καί εἶναι βέβαιο ὅτι θά τό προβάλει ὡς παράδειγμα πρός μίμηση σʼ ὅλους ἐμᾶς καί ἰδιαίτερα σʼ ἐκείνους τούς ἐπίορκους ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, μικρόσχημους καί μεγαλόσχημους, οἱ ὁποῖοι ὡς«λύκοι βαρεῖς», ὅπως τούς ἀποκάλεσε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν ἱστορική ἐκείνη ἱερατική σύναξη τῆς Μιλήτου, λυμαίνονται τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς Πίστης μας καί σκανδαλίζουν τόν ἁπλό καί ἄδολο πιστό λαό μας. Πού ζοῦν «εὐφραινόμενοι» ἀπό τήν Ἐκκλησία κι ὄχι γιά τήν Ἐκκλησία. Πού ξέχασαν ὅτι ἡ ἀποστολή τους στόν κόσμο δέν εἶναι αὐτόδιακονία, διακονία τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἀλλά εἶναι ἑτερο-διακονία, διακονία πρός τούς ἄλλους, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ πλήρη ἀφοσίωση καί φροντίδα, συνεχῆ κόπο, «λέντιο», ἐκδαπάνηση ὑλική καί πνευματική. Κι ἐσύ, π. Θεόφιλε, ἔκανες βίωμα ἰσχυρό τήν «ἑτεροδιακονία». Ἁρματωσιά σου στά 60 καί πλέον χρόνια τῆς ἱεραποστολικῆς δράσης σου ἦταν τό «λέντιο» (Ἰω. 13,4). Ἔτρεχες παντοῦ, καθημερινά καί ἀσταμάτητα, νά ὑπηρετήσεις τούς ἄλλους ἀνθρώπους, νά σκουπίσεις τά δάκρυά τους ἀπό τά βάσανα τῆς ζωῆς καί τίς τύψεις τους γιά τά πολλά καί θανάσιμα ἁμαρτήματά τους, νά τούς δώσεις τροφή, πνευματική καί ὑλική, νά δείξεις σʼὅλους «τήν στενήν πύλην καί τεθλιμμένην ὁδόν τήν ἀπάγουσαν εἰς τήν ζωήν» (Ματθ. 7,14), νά δώσεις μέ τίς κατασκηνώσεις σου αἰσιοδοξία καί χαρά καί πίστη στόν Χριστό καί Θεό μας σέ χιλιάδες ἑλληνόπουλα, ἀλλά καί σέ πολλά παιδιά ἀπό ὁμόδοξες χῶρες τῆς Εὐρώπης καί ἰδιαίτερα ἀπό τή Βοσνία καί Σερβία, τά ὁποῖα σημάδεψε ὁ πόλεμος, πού ἐξαπέλυσαν ἐναντίον τῶν χωρῶν τους οἱ σκοτεινές δυνάμεις «ἰσχυρῶν κρατῶν» τῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖες ἀπεργάζονται σέ μυστικά σατανικά κέντρα τόν ἀφανισμό τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Αὐτό τό ἀξιοθαύμαστο ἔργο, πού ἐπιτέλεσες, σεβαστέ καί ἀγαπητέ π. Θεόφιλε, μαζί μέ τίς ἐθελόντριες αἰδέσιμες ἀδελφές τῆς «Λυδίας», ποτέ δέν μέ ἄφησε ἀσυγκίνητο. Παρακολουθοῦσα μέ θαυμασμό καί ἰδιαίτερη συγκίνηση τή δυναμική ἱεραποστολική του πορεία, τά πνευματικά του ἅλματα γιά τή διάδοση τοῦ σωτήριου λόγου τοῦ Θεοῦ σέ πανελλήνια καί παγκόσμια κλίμακα. Καί παρακαλοῦσα τόν Θεό νά σᾶς φωτίζει καί νά σᾶς ἐμπνέει καί τήν Παναγία μας νά σᾶς σκεπάζει καί νά σᾶς προστατεύει ἀπό τήν πολεμική τῶν ὀργάνων τοῦ Σατανᾶ, ἀπό τούς κράχτες τῆς ἀθεΐας, τοῦ ἀμοραλισμοῦ, τοῦ μηδενισμοῦ, τοῦ πανσεξουαλισμοῦ, τῆς ἀρχαιολατρίας, τῆς ὑποκουλτούρας, τοῦ τεκτονισμοῦ καί ἄλλων σκοτεινῶν ὀργανώσεων.

Πρίν κλείσω τό ἀφιέρωμά μου αὐτό ἀγάπης καί τιμῆς πρός τό πρόσωπό σου, μακαριστέ ἀδελφέ, πού ἐπέχει θέση μνημοσύνου, σέ παρακαλῶ νά μέ συγχωρήσεις, πού δέν μπόρεσα, λόγω τῆς ὑγείας μου, νά ἀνεβῶ στήν Ἀσπροβάλτα καί νά σοῦ δώσω τόν τελευταῖο ἀσπασμό. Ἡ Θεία Πρόνοια ὅμως τά οἰκονόμησε καί πάλι ἔτσι, ὥστε πρίν ἀπό ἕνα καί πλέον χρόνο νά συναντηθοῦμε στή Θεσσαλονίκη στήν ἴδια κλινική, ὅπου καί οἱ δυό μας ὑποβληθήκαμε πρίν ἀπό κάμποσα χρόνια σέ ἐγχείρηση καρδιᾶς, προκειμένου νά κάνουμε μία γενική ἐξέταση. Καί ἐκεῖ στό δωμάτιο, ὅπου νοσηλευόσουν, δώσαμε τόν ἐγκάρδιο «ζωντανό» ἀδελφικό ἀσπασμό, πού ἦταν φορτισμένος ἀπό βαθιά συγκίνηση. Τά τελευταῖα λόγια σου, πού ἄκουσα τότε ἀπό τό στόμα σου, μακαριστέ ἀδελφέ, ἦταν λόγια ἀνάμνησης τῆς κοινῆς μας φοιτητικῆς ζωῆς. Μοῦ εἶπες: «Ἐμεῖς, Γιῶργο, ζήσαμε τότε πολύ ἀγαπημένα». Φίλησα τό χέρι σου, σέ συγχάρηκα γιά τά μεγαλουργήματα τῆς ἱεραποστολικῆς δράσης σου καί σέ ἀποχαιρέτησα μέ τά μάτια μου βουρκωμένα. Ἴσως νά ἦταν μία προαίσθηση, ὅτι δέν θά ξαναέβλεπα τό πρόσωπό σου!

Θά σέ μνημονεύω καί τώρα, ὅπως πάντα, σεβαστέ καί ἀγαπητέ π. Θεόφιλε, καί θά εὔχομαι στό Θεό, νά στηρίζει καί νά εὐλογεῖ τήν ὀρφανεμένη Ἀδελφότητά σου, πού ἐσύ ἵδρυσες καί κατηύθυνες πνευματικά. Πιστεύω ὅτι οἱ αἰδέσιμες ἀδελφές τῆς «Λυδίας» θά συνεχίσουν τό βαρύ καί θεάρεστο ἔργο τῆς ἐσωτερικῆς καί ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς, τό ὁποῖο ἐπωμίζονται, μέ τήν ἴδια μέχρι τώρα διάθεση, ταπείνωση καί ὁρμή. Πρέπει νά λογίζονται καθημερινά, ὅτι τίς περιμένουν χιλιάδες πιστοί σʼ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί στά πέρατα τῆς γῆς. Τούς εἶναι τονωτική ἔνεση τά προγράμματα, πού ἐκπέμπουν «δορυφορικά», σέ καθημερινή βάση, ἀπό τόν τηλεοπτικό σταθμό τους 4Ε. Τούς στηρίζουν στήν ὀρθόδοξη πίστη καί τούς τέρπουν. Πρέπει νά λογίζονται, ὅτι τίς περιμένουν χιλιάδες συνδρομητές, πού θέλουν νά διαβάζουν τό ὁμώνυμο περιοδικό τους. Τούς προσανατολίζει, ὅπως μαρτυροῦν, μέ τά ποικίλα κείμενά του, γραμμένα ἀπό ἱκανές γραφίδες, πάνω σέ καίρια θέματα τῆς χριστιανικῆς πίστης καί ζωῆς, ἀλλά καί τῆς κοινωνικῆς πραγματικότητας, καί μάλιστα σήμερα πού ἡ οἰκουμενική κοινότητα κολυμπάει στό ψέμα, τήν ἀπάτη καί διαφθορά καί πάει νά γίνει Σόδομα καί Γόμορρα. Πρέπει ἀκόμη νά λογίζονται ὅτι τίς περιμένουν τά Ἑλληνόπουλα, τά Σερβόπουλα, τά Βοσνιόπουλα καί τά ἄλλα παιδιά ἀπό ξένες χῶρες ἐκεῖ στίς κατασκηνώσεις τῆς Ἀσπροβάλτας. Χρειάζονται νά τά δώσουν τροφή, ὑλική καί πνευματική, αἰσιοδοξία καί χαρά, καί νά τά δείξουν τό δύσβατο μονοπάτι τῆς ἀρετῆς. Ἔτσι θά κατανοοῦν αὐτό πού λέει ὁ ἐπιφανής ρῶσος λογοτέχνης Ντοστογιέφσκι στό ἔργο του «Ἀδελφοί Καραμάζοφ»: «Ἡ ζωή εἶναι ὡραία, ὅταν κάνουμε τό καλό καί μόνο τό καλό».

Κρατῆστε, αἰδέσιμες ἀδελφές τῆς «Λυδίας», ὑψωμένο τό λάβαρο τῆς ἀγάπης, ἐκεῖ στήν πλαγιά τῆς Ἀσπροβάλτας. Μείνετε ἑδραῖες στό κάλεσμα, πού τιμητικά σᾶς ἔκανε ὁ Κύριος. Ἔτσι θά ἀγάλλεται στόν οὐρανό καί ἡ ψυχή τοῦ γέροντά σας.

Κλείνοντας τό παρόν ἀφιέρωμα ἀγάπης καί τιμῆς πρός τό πρόσωπό σου, σεβαστέ καί ἀγαπητέ π. Θεόφιλε, εὔχομαι νά εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη σου!

Γεώργιος Παπαζέτης, Θεολόγος

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον

Ποιός σφοδρός τυφώνας βούιξε καί περιμάζεψε ἀπ' ὅλες τίς γωνιές τόσες ψυχές μεσ' στό ἀπόνεμο λιμάνι τῆς ἱεραποστολικῆς ἀδελφότητας τῆς Ἀσπροβάλτας;

Ποιά δύναμη ξεπέρασε τά ὅποια ἐμπόδια, νά παραβρεθοῦν στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ ἀρχιμανδρίτη πατρός Θεοφίλου Ζησοπούλου;

Ἡ μεγάλη, πιστή, γενναιόδωρη ψυχή του, πού ἐνσάρκωνε τήν ἀγάπη στό Θεό καί τόν πλησίον μέ τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ὀρθοπραξία!...

Αὐθόρμητα ἐπήγασε ἀπό τά ἄδυτα τῆς ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων, κάθε ἡλικίας, ἡ ἀναγνώριση ὅτι τό πραγματικό νόημα τῆς ζωῆς ὑπάρχει στήν πίστη, τήν ἀγάπη, τήν προσφορά, στίς ἀξίες καί τά ἰδανικά. Ἔτρεξαν ἐνσυνείδητα ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά, νέοι καί νέες ν' ἀποδώσουν τόν τελευταῖο ἀσπασμό, ὡς ἔνδειξη ἀγάπης, ἐκτίμησης, εὐγνωμοσύνης και εὐχαριστίας γιά ὅσα τούς πρόσφερε.

Ἐκεῖ στήν Ἱεραποστολική ἀδελφότητα τῆς Ἀσπροβάλτας, εὕρισκαν τό ἀσφαλές καταφύγιο οἱ κατατρεγμένοι, τή γαλήνη καί θαλπωρή οἱ ναυαγοί τῆς ζωῆς, παρηγοριά καί ζεστασιά οἱ ἐγκαταλελειμένοι, τήν ἐγκάρδια ἀληθινή καί γλυκειά ἀγάπη οἱ πονεμένοι κι ἀπελπισμένοι. Τήν ψυχική ἀγαλλίαση πού σ' ὁδηγεῖ στόν τελικό σκοπό τῆς ζωῆς τήν κατά χάρη θέωση.

Πνευματικός πατέρας ὁ πατήρ Θεόφιλος, πράος, ταπεινός, ἀγαπητός, φλογερός κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου, ἄνθρωπος τῆς θυσίας, ἔδινε τίς κατευθυντήριες γραμμές, πιστός στό νόμο τοῦ Θεοῦ, σ' ὅλα τά μέλη τῆς ἀδελφότητος - Το καθένα νά ἐκτελεῖ τήν ἱεραποστολή, τόδιακόνημά του, μέ πίστη, ἀγάπη κι αὐταπάρνηση, μέ μοναδικό γνώμονα τήν κοινωνική ἀφειδώλευτη προσφορά.

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, πού ἐπιδαψιλεύει ἡ χάρη του τούς πιστούς ἀγωνιζομένους χριστιανούς, κατόρθωσε ν' ἀκούεται καί ν' ἀπολαμβάνει τήν ὀρθόδοξη μαρτυρία ὁλόκληρος ὁ πλανήτης μέ τόν τηλεοπτικό σταθμό 4Ε.

Τό ἔργο του μεγάλο, κοινωνικό, ἅγιο καί ἱερό. Ὑπῆρξε καιόμενη λαμπάδα πού φώτισε καί θέρμανε πολλές ψυχές στήν σκοταδιστική μας ἐποχή.

Τό καλλίτερο μνημόσυνο ἄς εἶναι νά ἐνστερνιστοῦμε μέ ἀποφασιστικόητα τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά, γιά νά βασιλέψει στήν ταραγμένη ἀνθρωπότητα ἡ εἰρήνη κι ἡ χαρά.

Αἰωνία ἡ μνήμη.

(Πρεσβυτέρα Καλλιόπη Καραφύλλη - Κοντοῦ)-Ἐφημερίς Θάρρος 1.02.2013


π. Θεόφιλος Ζησόπουλος | Ἀναφορά εὐγνωμοσύνης

Πέρασε ἕνας χρόνος ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ πνευματικοῦ μου πατρός Θεοφίλου Ζησοπούλου. Τί λέω; μόνον πατρός; Μεγάλου εὐεργέτου μου!

Θυμᾶμαι πῶς ἡ μεγάλη ἀγάπη του στόν Θεό, πού ἐκφραζόταν ἀγκαλιάζοντας τίς ποικίλες ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, ἔδωσε τέλος στίς ταλαιπωρίες πού συνόδευαν τήν ζωή μου κατά τήν Α΄ τάξη τοῦ Γυμνασίου. Μικρό κοριτσάκι, χωριατόπουλο, φτωχό καί ταλαιπωρημένο, ἡ δίψα γιά μάθηση μέ ἔφερε στήν πόλη τοῦ Κιλκίς τό σχολικό ἔτος 1959-60.

Δύσκολα χρόνια. Μόνη μου ἔπρεπε νά μένω σέ ἕνα ἀκατοίκητο ἰσόγειο σπίτι, χωρίς καμμία ἄνεση. Ἀγωνίες καί χτυποκάρδια ὅλη τήν νύχτα ἦταν ἡ συντροφιά μου. Τήν ἡμέρα συχνά νηστική, καί χωρίς ζεστασιά τίς χειμωνιάτικες ἡμέρες καί νύχτες.

Ἕνα παλιό φορτηγό λεωφορεῖο, ὅλο κι ὅλο, ἐκτελοῦσε κάθε Σάββατο ἕνα δρομολόγιο ἀπό τό χωριό μου γιά τήν πόλη. Τί νά σοῦ στείλουν; καί πῶς νά τό φυλάξεις; Ὅλα ἀνύπαρκτα ἐκεῖνα τά χρόνια.

Σέ ὅλες αὐτές τίς ταλαιπωρίες ἔδωσε τέλος τό μεγαλεπήβολο σχέδιό Σας, σεβαστέ μου, ἀείμνηστε ἅγιε γέροντα, πατέρα Θεόφιλε. Δημιουργήσατε ἐκείνη τήν ζεστή τότε φωλιά, τό οἰκοτροφεῖο, καί μᾶς μαζέψατε, πολλά παιδιά, ἀνάμεσα κι ἐγώ. Κι ἔτσι δώσατε τέλος στήν πεῖνα, στήν μιζέρια καί τίς ταλαιπωρίες μας. Καί δέν σταματήσατε μόνον ἐκεῖ. Συνεχίσατε τήν προστασία μας καί στήν Θεσσαλονίκη, γιά ὅσα παιδιά δέν εἴχαμε κάπου ἀλλοῦ νά ἐξυπηρετηθοῦμε ὡς φοιτήτριες. Ὅλα τά ἐφρόντισε ἡ Θεία Πρόνοια διά μέσου τῆς δικῆς Σας πυρφόρου καρδιᾶς.

Δέν θά ἀναφερθῶ σέ ὅλο τό ἄλλο ἔργο Σας, κοινωνικό, θρησκευτικό, ἱεραποστολικό. Ἔχουν ἀναφερθεῖ ἄλλοι καί τό ἔχουν περιγράψει περίλαμπρα.

Πασχίζατε γιά ΧΡΙΣΤΟ καί ΕΛΛΑΔΑ, τά δύο μεγάλα ἰδανικά πού θέλατε νά φυτέψετε βαθιά μέσα στίς ψυχές μας. Κάτω ἀπό τό ἅγιο πετραχήλι Σας ἔβρισκα κάθε φορά ἀνάπαυση καί ξεκούραση σέ ὅλες τίς δύσκολες στιγμές τῆς ζωῆς μου.

Πολλές ψυχές ταλαιπωρημένες κατέφευγαν στόν «προθάλαμο τοῦ Παραδείσου», ὅπως τόν ἀποκαλοῦσα καί τόν ἀποκαλῶ, στόν χῶρο Σας, ἐκεῖ στήν Ἀσπροβάλτα. Εἶναι τό Κέντρο Ἐσωτερικῆς καί Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀδελφότητός Σας. Ἐκεῖ κατέφθαναν πολλές ψυχές γιά λίγη ξεκούραση καί πνευματικό ἀνεφοδιασμό, ὥστε ἀνανεωμένες νά συνεχίσουν τόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς.

Ὁ καλός Θεός ὅμως, κάποια στιγμή, στίς 29 Ἰανουαρίου 2013, Σᾶς πῆρε ἀπό κοντά μας. Καί ἐμεῖς, πού γευθήκαμε τούς καρπούς τῆς θείας ἀγάπης Σας, νιώσαμε βαθιά τήν ὀρφάνια. Ἡ μνήμη Σας θά μείνει γιά πάντα στίς καρδιές μας.

Ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τήν ψυχή Σας μετά τῶν ἐκλεκτῶν καί τῶν ἁγίων Αὐτοῦ. Τό ἀξίζετε, σεβαστέ πνευματικέ μου πατέρα˙ μεγάλε μου Εὐεργέτα.

ΕΥΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Περιοδικό «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014


ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ

8 χρόνια στην Ουράνια Βασιλεία...

Οκτώ χρόνια χωρίς τον Γέροντα Θεόφιλο της ΛΥΔΙΑΣ

Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης τελέστηκε σήμερα Θεία Λειτουργία και ιερό μνημόσυνο επί τη συμπληρώσει 8 ετών από την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού ιερομονάχου, ιεροκήρυκος, ιδρυτού και γέροντος της ιεραποστολικής Αδελφότητος «ΛΥΔΙΑ» αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Ζησοπούλου.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, ο και τοποτηρητής της χηρευούσης Ι. Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, έχει περιβάλλει με αγάπη και ποιμαντική φροντίδα το κλιμάκιο της Αδελφότητος που διακονεί στις αγροκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις το «Χωράφι» , στην Μικρή Βόλβη. Ο Ι. Ναός Αγίων Μοδέστου, Ταβιθάς και Παμμ. Ταξιαρχών, στο «Χωράφι» του αειμνήστου γέροντος Θεοφίλου ανήκει στην κανονική δικαιοδοσία του αγίου Σερρών ως Τοποτηρητού, σεπτή ευλογία του οποίου τελέσθηκε σήμερα το ιερό μνημόσυνο του Γέροντος, από τον Πρωτοπρ. π. Αντώνιο Μπαμπλούδη, αγαπητό πνευματικό τέκνο του εκλιπόντος.
exapsalmos.gr


Ὀκτώ ἔτη πέρασαν ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ πολυσεβάστου πατρός ἡμῶν Θεοφίλου, ἑνός ἀληθινοῦ λευΐτου πού τίμησε τό ράσο του, ἑνός φιλάνθρωπου πνευματικοῦ, πού ἀνάπαυσε χιλιάδες ψυχές στό πετραχήλι του, ἑνός φλογεροῦ ἱεραποστόλου, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τά πάντα γιά τήν ἐξάπλωση τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ στήν γῆ. Ὁ ἴδιος γιά τόν θάνατο προσφιλῶν προσώπων συχνά ἔλεγε:

«...δέν θά κλαύσουμε γιά τόν ἄνθρωπό μας, πού ἔφυγε ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου; Ἀσφαλῶς καί θά κλαύσουμε. Ἄν δέν κλαίγαμε θά ἤμασταν ἀπάνθρωποι... Καί ὁ Κύριός μας ἐδάκρυσε διά τόν ἀποχωρισμό τοῦ Λαζάρου... δέν χάνεται ὁ ἄνθρωπος μετά τόν θάνατο, δέν χάνεται τό πρόσφιλές μας πρόσωπο. Ταξιδεύει, ὅπως ταξιδεύει κάποιος μέ τό τραῖνο... Χαιρετιόμαστε μέ δάκρυα στά μάτια...».

Μέ αὐτήν τήν ἐλπίδα τοῦ πρόσκαιρου ἀποχωρισμοῦ, πιστοί στά κελεύσματά του, προσπαθοῦμε νά πορευθοῦμε στά ἴχνη πού χάραξε ἐκεῖνος, παρά τίς ἀντιξοότητες καί τούς πειρασμούς. Δοξάζουμε τόν Θεό πού τόν γνωρίσαμε καί γευθήκαμε ἀπό τούς εὔχημους καρπούς τῆς ἀγαπῶσας καρδίας του. Τόν εὐχαριστοῦμε γιά ὅσα μᾶς χάρισε καί συνεχίζει νά μᾶς χαρίζει. Ὅσοι ζητοῦμε τίς προσευχές του γιά τόν ἀγώνα τῆς ζωῆς μας, πλούσια μᾶς εὐλογεῖ καί μᾶς καθοδηγεῖ. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του!

Θεοχάρη Χασιώτου


Λίγα ἄνθη... ἀπό τά ἄνθη του

Ὁ Ἰανουάριος εἶναι ὁ μήνας τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Χορός Ἁγίων Πατέρων καί Διδασκάλων, ἀστέρες πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ στερεώματος τῆς Ἐκκλησίας, τιμῶνται λαμπρά ἀπό τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία κατά τόν μήνα αὐτό. Αὐτόν τόν μήνα διάλεξε ὁ Κύριός μας νά καλέσει κοντά του, πρίν ἀπό ὀκτώ χρόνια, ἕναν σύγχρονο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας˙ ἕναν ἀληθινό λευΐτη, ἕναν φλογερό ἱεραπόστολο, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τά πάντα κι αὐτό τό αἷμα τῆς καρδιᾶς του, γιά τήν ἐξάπλωση τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ στήν γῆ: τόν πολυσέβαστο, πολυφίλητο καί ἀξέχαστο π. Θεόφιλο.

Πεποίθησή μας εἶναι ὅτι ὁ πεφιλημένος Γέροντας ἀνήκει, πράγματι, στήν χορεία τῶν Ἁγίων καί ὡς Ἅγιο τόν ἐπικαλούμαστε καί ζητοῦμε τίς εὐλογίες του. Κι ἐκεῖνος, πού κανέναν δέν ἀποστρεφόταν ὅταν βρισκόταν ἀνάμεσά μας, πού κανέναν δέν ἀπέλπιζε, πού ὅλους μᾶς δεχόταν, μᾶς στήριζε, μᾶς παρηγοροῦσε, μᾶς ἐνέπνεε, πλούσια στέλνει τίς εὐλογίες του, ἀπλόχερα προσφέρει τήν ἀγάπη του, σέ ὅλους ὅσοι τόν ἐπικαλούμαστε.

Σήμερα, καταθέτουμε λίγα ἄνθη... ἀπό τά ἄνθη του! Γιά νά θυμηθοῦμε, νά διδαχθοῦμε, νά κατηχηθοῦμε, νά ἀναβαπτιστοῦμε...

* * *

«Ἀδελφέ μου, στόν Χριστιανισμό, ἡ θρησκευτική ἐμπειρία εἶναι ἀπαραίτητος γιά μιά ἐπιτυχημένη θρησκευτική ζωή. Ἡ βάσις τῆς πίστεώς μας εἶναι τό «Γεύσασθε καί ἴδετε ὅτι Χριστός ὁ Κύριος». Ὅποιος αἰσθανθῆ τήν γλυκύτητα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, ὅποιος δροσισθῆ μέ τά κρυστάλλινα νερά τοῦ Εὐαγγελίου, ὅποιος ἀφήση τήν χάρι τοῦ Θεοῦ νά ἀγγίζη τήν καρδιά του, μένει γιά πάντα πιστός καί ἀχώριστα ἑνωμένος μέ τόν Κύριο».

* * *

«Ἄν διαβάζαμε τό Εὐαγγέλιο, θά εἶχε ἀλλάξει ὁ κόσμος, θά ἦταν διαφορετική ἡ πατρίδα μας, θά ἦταν διαφορετικές οἱ καρδιές μας, θά ἦταν ὁ χῶρος αὐτός πού λέγεται Ἑλλάς, θά ἦταν μιά γωνιά τοῦ Παραδείσου»

* * *

«...Καί σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία μας πολεμεῖται, βάλλεται ἀπό πολλούς ἐχθρούς. Οἱ αἱρετικοί ἀπεργάζονται τόν ἐξολοθρεμό της. Ἕνας κίνδυνος εἶναι αὐτός πού γίνεται μέ ὅλους τούς αἱρετικούς, ὄχι μόνο μέ τούς διαχριστιανικούς ἀλλά καί τούς διαθρησκειακούς διαλόγους. Ὑποβαθμίζουν τήν θέσι τοῦ Χριστοῦ στήν θέσι τοῦ Μωάμεθ, τοῦ Βούδδα. Ἡ Ὀρθοδοξία, ὅμως, δέν ἀνακατεύεται μέ σκουπίδια, εἶναι καθαρό χρυσάφι... Θά δώσουμε τήν μάχη καί θά ἀγωνισθοῦμε. Δέν θά ἰσοπεδώσουμε τήν Ὀρθοδοξία μέ τόν παπισμό, μέ τόν προτεσταντισμό καί μέ ὅλες τίς αἱρέσεις. Δέν θά ὑποκύψουμε στόν πειρασμό νά μποῦμε μέσα στόν κάδο, γιά νά μᾶς καπελώση ὁ θρησκευτικός πλανητάρχης τοῦ Βατικανοῦ, πού μάχεται καί ἀγωνίζεται γιά νά ὑποτάξη τήν Ὀρθοδοξία...»

* * *

«...Ἀλλά, πεῖτε μου, σᾶς παρακαλῶ, ποῦ εἶναι οἱ ἄξιοι; Δέν ὑπάρχουν; Ὑπάρχουν, ἀλλά νά ξέρετε δέν προωθοῦνται πάντοτε οἱ ἄξιοι. Προωθοῦνται οἱ καταφερτζῆδες, οἱ ἀπατεῶνες. Ἕρποντας καί γλείφοντας ἀνεβαίνουν, καί τότε ἐμεῖς βλέπουμε τά συμπτώματα αὐτά τῆς σήψεως σέ ὅλους τούς χώρους, σέ ὅλα τά στρώματα τῆς κοινωνίας

»Ὡστόσο ἐμεῖς δέν κλονιζόμαστε στούς θεσμούς... Ἡ ἐποχή στήν ὁποία ζοῦμε εἶναι προδρομική. «Στῶμεν καλῶς!»... «Στῶμεν καλῶς!» κι ἐμεῖς στήν σεισμική αὐτή ἐποχή.

»Ἀδέλφια χριστιανοί, νά σταθοῦμε ὄρθιοι ἐκεῖ πού εἴμαστε. Ἑδραῖοι, ἀμετακίνητοι, ἀκλόνητοι στά ἰδανικά, στούς θεσμούς, στίς ἀξίες τῆς ζωῆς καί ποτέ δέν θά μετανοήσουμε. Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας. Καί «εἰ ὁ Θεός ὑπέρ ἡμῶν τίς καθ' ἡμῶν;». Ἄς σταθοῦμε καί ἄς δώσουμε ὁ καθένας μας τήν μαρτυρία, ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστόν καί τοῦτον Ἐσταυρωμένων. Ἀμήν.»

* * *

Δοξάζουμε τόν Θεό πού τόν γνωρίσαμε, πού γευθήκαμε ἀπό τούς εὔχημους καρπούς τῆς ἀγαπῶσας καρδίας του, πού ξαποστάσαμε στήν δροσερή σκιά του.

Πεφιλημένε τίμιε Πάτερ,

Σ' εὐχαριστοῦμε γιά ὅ,τι μᾶς ἔχεις χαρίσει καί συνεχίζεις νά μᾶς χαρίζεις.

Σ' εὐχαριστοῦμε πού μᾶς εὐλογεῖς καί μᾶς θωρακίζεις.

Μή παύσεις νά πρεσβεύεις στόν Κύριο καί Θεό μας:

γιά ὅλους ἐμᾶς, πού Ἐκεῖνος κάποτε μᾶς ἔφερε κοντά σου,

γιά τήν Πατρίδα μας πού τόσο ἀγάπησες,

γιά τήν Ὀρθοδοξία μας πού πιστά ὑπηρέτησες,

γιά τόν κόσμο ὁλόκληρο. Ἀμήν.

lydiafilippisia.gr


Ὁ π. Θεόφιλος ἦταν ὁ ἄνθρωπος αὐτός τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εὐκαίρως ἀκαίρως κήρυττε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἦταν ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ πού ἔβαλε στόχο στήν ζωή του νά ἀκούσει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ὄχι μία μικρή κοινωνία ἀνθρώπων, ὄχι μία μικρή πόλη, ὄχι ἕνα μικρό ἔθνος. Ἀλλά νά διαδοθεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ σέ ὅλο τόν κόσμο. Διότι μέσα στήν καρδιά τοῦ π. Θεοφίλου εἶχε εἰσέλθει ἐκείνη ἡ καλή ἀγωνία γιά νά κηρυχθεῖ τό Εὐαγγέλιο εἰς πάντα τά ἔθνη!...

Ἄλλοι εἶπαν ὅτι ἦταν ἀποστολικός ἄνδρας. Καί ἦταν. Ἄλλοι εἶπαν ὅτι ἦταν κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου. Καί ἦταν. Ἄλλοι εἶπαν ὅτι ἦταν μέγας κοινοβιάρχης. Καί ἦταν. Ἐμένα ἐπιτρέψτε μου νά πῶ ὅτι ὁ π. Θεόφιλος ἦταν ὁ ἄνδρας αὐτός πού τολμοῦσε νά κάνει πράγματα μέσα στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο πού ἄλλοι δέν τό τόλμησαν ποτέ. Τόλμησε νά πάρει τήν σύγχρονη τεχνολογία καί νά τήν ὑποτάξει στίς ἀνάγκες τοῦ Εὐαγγελίου. Κι αὐτό δέν εἶναι εὔκολο. Ὅσοι γνωρίζουν τά θρησκευτικά δρώμενα, μποροῦν εὔκολα νά κατανοήσουν πόσο σπουδαῖο ἦταν τό τόλμημα τοῦ π. Θεοφίλου. Νά ἀνοιχθεῖ πρός τά ἔθνη, πρός τούς λαούς, πρός τόν κόσμο, πρός πιστούς καί ἀπίστους μέ ἕναν σύγχρονο τρόπο καί νά χρησιμοποιήσει ὅλους αὐτούς τούς λεγομένους κοσμικούς τρόπους μεταδόσεως μηνυμάτων, γιά νά μεταδώσει τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου.

Αὐτό, κυριολεκτικά, τόν ἔκανε νά διακριθεῖ, νά πρωτοπορήσει, νά εἶναι σπουδαῖος, ἴσως καί μοναδικός. Αὐτό τόν ἔκανε νά τόν θαυμάζουμε ἐμεῖς, πού, παρόλο πού ἤμασταν σέ νεότερη ἡλικία, δέν μπορούσαμε νά προλάβουμε τά τολμηρά του βήματα καί τίς μεγάλες του πτήσεις...

Ὁ π. Θεόφιλος θά μείνει εἰς τόν αἰῶνα, γιατί μέ τήν ζωή καί τήν ἄσκησή του, μέ τόν ἀγώνα του καί τήν ἱεραποστολή του, μέ τό ἐκκλησιαστικό του φρόνημα -καί αὐτό τό ὑπογραμμίζω, ὅτι εἶχε ἀκραιφνές ἐκκλησιαστικό φρόνημα- ἔδωσε δείγματα δικαιοσύνης κατά Χριστόν καί ὁσιότητος.

Αὐτό πού τόν καταξιώνει εἶναι ὁ πόθος του γιά τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς. Καί αὐτό, ἐπίσης, πού τόν καταξιώνει σ' ἐμᾶς ὡς δίκαιο ἄνδρα εἶναι τό ἀσκητικό του φρόνημα, πού παρέμεινε ἀσκητικό μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του...

Ὁ π. Θεόφιλος, λοιπόν, πού μνημονεύσαμε σήμερα, δέν ἔπαυσε νά ζεῖ. Ζεῖ εἰς τόν αἰώνα. Ζεῖ ἀναμένοντας τήν κοινή Ἀνάσταση. Ζεῖ ἀναμένοντας τούς δικούς μας κόπους, τούς δικούς μας ἀγῶνες καί τίς δικές μας θυσίες. Διότι, ἄν θέλουμε πραγματικά νά τιμήσουμε τόν π. Θεόφιλο, τότε ὀφείλουμε νά βαδίσουμε στά χνάρια του καί νά ἀκολουθήσουμε τήν ὁδόν του. Τήν εὐλογημένη αὐτή ὁδό, τήν ὁποία ὁ ἴδιος περπάτησε καί τήν ὁποία ὁ ἴδιος ἔφερε εἰς τέλος καί γι' αὐτό ἔλαβε ἀπό τόν δικαιοκρίτη Κύριό μας τόν δίκαιο ἔπαινο καί τά ἄθλα τῶν ἀσκητικῶν καί ἱεραποστολικῶν του ἀγώνων.

Ἄς ἐμπνευστοῦμε κι ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ἀπό αὐτά πού ἐμπνεύστηκε ὁ π. Θεόφιλος. Κι ἄς πράξουμε στήν ζωή μας αὐτά τά ὁποῖα ἔπραξε ὁ π. Θεόφιλος. Γιά νά μποροῦμε σήμερα νά τόν τιμοῦμε ὡς ἕναν Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς ἕνα δίκαιο καί ὅσιο ἄνδρα, ὡς ἕναν ἀληθινό λευΐτη, ὁ ὁποῖος ἐκδαπανήθηκε σέ ὄλη του τήν ζωή γιά τήν ἐπιφάνεια τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ καί γιά τήν σπορά τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου εἰς πάντα τά ἔθνη.

Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς π. Ιουστίνος

κατά το τριετές μνημόσυνο του π. Θεοφίλου)


Ὁ Πάτερ

Σέ Γραφεῖο ἐκκλησιαστικῆς ὑπηρεσίας, ἕνα πρωϊνό... χρόνια πρίν... καλεῖ τό τηλέφωνο... Ἀπό τήν ἄλλη ἄκρη τῆς τηλεφωνικῆς γραμμῆς ἀκούγεται μία βροντερή φωνή: «Χαίρετε! Ὁ πάτερ εἶμαι, ἀπό τήν Ἀσπρο­βάλτα...»

Ὁ Πάτερ! Ἕνας ἅγιος, φωτισμένος, ταπεινός, παραδοσιακός, αὐ­θεντικός, ρηξικέλευθος, ὁραματιστής, πρωτοπόρος, τολμηρός, ἕνας..., ἕνας..., Ἕνας ἱερέας τοῦ Ὑψίστου, πού τίμησε τήν ἱερωσύνη του, πού καθαγίασε τό ράσο του, πού πίστευε μέ ὅλο του τό εἶναι στήν ἀποστολή τοῦ ἱερέως, ἕνας ἀληθινός ἐκπρόσωπος τοῦ Θεοῦ πάνω στήν γῆ...

Δέν ἐπιθυμοῦσε ὀπαδούς, δέν παραβίαζε τήν ἐλευθε­ρία τοῦ ἄλλου, δέν ἀπαιτοῦσε, δέν ὑποχρέωνε, δέν πίεζε, δέν ἐξανάγκαζε, δέν..., ἁπλά, ἐνέπνεε!

Ποτέ του δέν μᾶς ἀπεκάλεσε «τέκνα μου»˙ ποτέ του δέν ἄφησε νά τόν ἀποκαλοῦμε «γέροντα»˙ ἀγαποῦσε τήν λέξη «πάτερ»˙ μόνο αὐτήν ἤθε­λε. Ἔνιωθε τήν πατρότητα μέχρι τό μεδούλι του. Ἦταν πατέρας πραγμα­τικός, στοργικός, ἐπιεικής, συγχωρητικός. Συμβούλευε, περίμενε, συνέ­πασχε, συμπονοῦσε, ἐπιτιμοῦσε, παιδαγωγοῦσε, ἀγαποῦσε! Πόσο ἀγαποῦσε!... «τεκνία μου, οὓς πάλιν ὠδίνω μέχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν».

Πάτερ... εἶναι κλητική προσφώνηση. Μέ τόν... Πάτερ ὅμως ἔγινε ἄκλιτη λέξη σέ ὅλες τίς πτώσεις! Ὁ Πάτερ, τοῦ Πάτερ, τόν Πάτερ... Ἰδιόμορφο; Ἰδιάζον; Ξεχωριστό; Ναί, ὁ Πάτερ καί τά τοῦ Πάτερ ἦταν ξεχωριστά, μοναδικά, ἀσύγκριτα, ἀνεπανάληπτα!

«Ἐάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ' οὐ πολλούς πατέρας». Ὁ Παύλειος λόγος βρίσκει ἀπόλυτη ἐφαρμογή στόν Πάτερ, στόν Πάτερ ἀπό τήν Ἀσπροβάλτα!

Ἕνα κατ' εὐφημισμόν «τέκνο» του.


Το τελευταίο στάδιο

Καθώς παρακολουθούσα σήμερα την εξόδιο ακολουθία του μακαριστού π. Θεοφίλου Ζησοπούλου, σκεφτόμουν τον τελευταίο δύσκολο δρόμο που διέτρεξε μέσα στον έσχατο μήνα της εγκόσμιας ζωής του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Πόσοι άλλοι ασθενείς μας καθημερινά, από ποικίλες αφορμές και καταστάσεις, περνούν οδυνηρές και βασανιστικές μέρες, περισσότερες ή λιγότερες, σε κλινικές και νοσοκομεία, συχνά με τελικό αποτέλεσμα αίσιο, μερικές φορές παραδίδοντας το πνεύμα. Θα έλεγε κανείς ότι όπως οι αρχαίοι Χριστιανοί μάρτυρες στο ρωμαϊκό Κολοσσαίο, καταξιώνουν την προηγούμενη ζωή τους με ένα σχεδόν μαρτυρικό τέλος.

Ο εκλιπών αγωνίσθηκε τον «καλόν αγώνα» της πίστεως, της προσφοράς και της θυσίας, και τον επισφράγισε με τον πιο αγωνιστικό τρόπο, εξαντλώντας τα περιθώρια αντοχής του σκηνώματός του. Ας έχουμε την ευχή του.

Α. Παπαγιάννης

Θεσσαλονίκη-Ιατρός πνευμονολόγος


Τό κήρυγμα τοῦ πατρός Θεοφίλου...

...Τό κήρυγμα τοῦ πατρός Θεοφίλου ὑπῆρξε πάντοτε ζωντανό... πάντοτε ἐπίκαιρον... Πολλούς σταυρούς ἐσήκωσε ὁ Γέρων Θεόφιλος, ἀλλά ὅλους πάντοτε μέ ὑπομονήν. Μέ καρτερίαν, μέ χριστιανικό φρόνημα. Καί συκοφαντήθηκε, καί λοιδορήθηκε, καί πολεμήθηκε. Ἀλλά ἐκεῖνος παρέμενε ὀρθός, ὅπως ἀκριβῶς εἰς τά λιμάνια στέκονται ὄρθιοι οἱ λιμενοβραχίονες, ὅπως ἀκριβῶς στέκονται ὄρθιοι ἐκεῖνοι οἱ φωτεινοί στύλοι πού δίνουν φῶς εἰς τόν κόσμον.

...Τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος καί ἀδελφοῦ μας ἱερομονάχου Θεοφίλου ἄς εἶναι ἡ μνήμη αἰωνία! Καί ἡ προσευχή του ἄς εἶναι μετά τῆς Ἐκκλησίας καί μετά πάντων ἡμῶν, ἔτσι ὥστε ὁ Κύριος καί Δεσπότης τῆς Ἐκκλησίας νά φέρνει εἰς τήν Ἐκκλησίαν Του καλούς καί τιμίους ἐργάτας πρός ἁγιασμόν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί πρός παράκλησιν καί στηριγμόν τοῦ χριστωνύμου λαοῦ Του. Ἀμήν.

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ


ρχιμ. Θεόφιλος Ζησόπουλος

«Ἀποθανὼν δίκαιος ἔλιπε μετάμελον» (Παρ. ια΄ 3)· ὁ θάνατος τοῦ δικαίου ἀφήνει θλίψη καὶ ὀδύνη στοὺς ἐπιζῶντες, ἐπειδὴ αὐτοὶ θυμοῦνται τὴν ἀρετή του, τὰ ἔργα καὶ τοὺς λόγους τῆς ἀγάπης του. Ὁ δίκαιος, ἕνεκα τῆς ἀρετῆς του, ἀκτινοβολεῖ καὶ μετὰ θάνατον ἀπὸ τὸν τάφο του!

Αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν πρὸς Κύριον ἐκδημήσαντα τὴν 29-1-2013 σὲ ἡλικία 83 ἐτῶν Γέροντα τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία» μακαριστὸ ἀρχιμανδρίτη π. Θεόφιλο Ζησόπουλο. Ἡ παρουσία 15 Ἱεραρχῶν καὶ ἑκατοντάδων πιστοῦ λαοῦ κατὰ τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία του μαρτυρεῖ τὴ σπουδαιότητα καὶ τὴν εὐρύτητα τοῦ ἔργου τοῦ μεταστάντος ἤδη «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν» ἱεροῦ ἀνδρός.

Ὑπῆρξε πλούσιος σὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη, προσφορὰ καὶ καλοσύνη. Φλογερός, μαχητικός, γλυκύς, ταπεινός, διάκονος τοῦ Εὐαγγελίου ἀκαταίσχυντος, ὁ ὁποῖος ἀνέπαυσε καὶ ἐνθουσίασε πλῆθος ἀνθρώπων. Καινοτόμος, ρηξικέλευθος, φλεγόμενος ἀπὸ θερμότατη πίστη καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριο Ἰησοῦ, χωρὶς νὰ παύσει νὰ εἶναι πατερικὸς καὶ παραδοσιακός, χάραξε νέους δρόμους διαδόσεως τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Δὲν ἀρκέσθηκε μόνο στὸ κήρυγμα ἀπὸ ἄμβωνος, τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα, τὶς θερινὲς κατασκηνώσεις, στὶς ὁποῖες φιλοξενοῦσε ἑκατοντάδες παιδιῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἄλλες ὁμόδοξες χῶρες. (Μέχρι σήμερα ἔχει φιλοξενήσει 45.000 παιδιά). Δὲν ἀρκέσθηκε μόνο στὴ συγγραφὴ οἰκοδομητικῶν βιβλίων καὶ στὴν ἵδρυση, ὀργάνωση καὶ πνευματικὴ καθοδήγηση τῆς ἱερᾶς γυναικείας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος τῆς «Λυδίας». Δὲν ἀρκέσθηκε στὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Ἁγία Λυδία». Πρωτοπόρησε στὸν ἑλλαδικὸ ἐκκλησιαστικὸ χῶρο μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ «Λυδία ἡ Φιλιππησία» καὶ τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «4Ε», παγκοσμίου ἐμβελείας. Ὡς γνήσιος τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔκαμε ἔργο τῆς ζωῆς του τὴν ἱεραποστολή, μὲ γενναία καὶ πύρινη ψυχὴ συνέλαβε τὸν σφυγμὸ τῆς ἐποχῆς του. Καὶ χρησιμοποιώντας τὸ ἀνθρώπινο δυναμικὸ τῆς Ἀδελφότητός του φρόντισε, ὥστε τὸ μήνυμα τοῦ Χριστοῦ νὰ ἐξαγγέλλεται ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν ἐκκλησιαστικὸ ἄμβωνα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἐρτζιανὰ κύματα, τοὺς τηλεοπτικοὺς διαύλους καὶ τὸ διαδίκτυο. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ «εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ».

Νά γιατί «ἀποθανὼν ἔλιπε μετάμελον», ἐνῶ ἡ μνήμη του θὰ εἶναι «μετ' ἐγκωμίων» (Παρ. ι΄ 7), θὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἐγκώμια. Ἄφησε ἴχνη φωτεινὰ τῆς διαβάσεως καὶ τῆς ὁσίας ἐπὶ γῆς βιοτῆς του. Ἡ ἀπορφανισθείσα γυναικεία Ἀδελφότης τῆς «Λυδίας», ἔργο τοῦ ἔνθεου ζήλου καὶ τῆς ἰσόβιας διακονίας του, μπορεῖ νὰ ἐπικαλεῖται τὶς εὐχές του γιὰ τὴ συνέχιση τῆς προσφορᾶς της στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Γέροντάς της, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη ἂς εἶναι αἰωνία, τὴν παρακολουθεῖ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ δέεται στὸν θρόνο τῆς Χάριτος ὑπὲρ αὐτῆς. Εἴθε ὁ ἅγιος Θεὸς νὰ ἀναδεικνύει τέτοιες φωτεινὲς καὶ ἀγωνιστικὲς μορφὲς στοὺς χαλεποὺς καιροὺς ποὺ ζοῦμε.


ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ"

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013 15:46

Εἰς μνήμην ἀδελφοῦ Θεοφίλου ἱερομονάχου

Μητροπολίτου Φλωρίνης Θεοκλήτου

Μοῦ εἶπαν νά γράψω πέντε ἀράδες γιά τό περιοδικό τῆς Μητροπόλεως «Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας», μέ τίς ὁποῖες νά νεκρολογήσω τόν πολυαγαπητό πνευματικό ἀδελφό μου ἀρχιμανδρίτη Θεόφιλο Ζησόπουλο. Καθυστέρησα νά τό κάνω. Ὄχι γιατί δέν τό ἤθελα -κάθε ἄλλο- ἀλλά γιατί ἀκόμα καί ἡ συγγραφική ἀνάμνηση τῆς κοιμήσεώς του μέ πονάει. Ἴσως κάποιος αὐστηρός ἀναγνώστης θά ἀναρωτηθεῖ: πῶς ἕνας Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος εἶναι κατ' ἐξοχήν διδάσκαλος τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Αἰωνίου Ζωῆς καί ὁ ὁποῖος θά πρέπει νά εἶναι ἤ ἔστω, νά φαίνεται, «ἄτρωτος», ἀκόμη καί ἀπό αὐτόν τόν θάνατο, ὁμολογεῖ δημόσια τόν πόνο του γιά τόν ἔστω προσωρινό χωρισμό του ἀπό ἕνα ἀγαπητό του πρόσωπο.

Δέν ξέρω, ἴσως νά κάνω λάθος, μά νομίζω πώς ἔχω ἀνάγκη νά κοινοποιήσω τόν πόνο μου γιά τήν κοίμηση τοῦ πατρός Θεοφίλου. Ἴσως ἡ ἀνάγκη μου αὐτή νά ὁμοιάζει μέ τήν ἀνάγκη τοῦ Κυρίου νά κοινοποιήσει τόν δικό του πόνο γιά τόν θάνατο τοῦ φίλου του Λαζάρου δακρύζοντας. Φίλος μου ἐπιστήθιος ἦταν ὁ πατήρ Θεόφιλος. Καί ἀργότερα ἔγινε καρδιακός ἀδελφός. Καί στήν συνέχεια συλλειτουργός. Καί τώρα πρόδρομος τῆς αἰωνίου ζωῆς.

Ὁ πατήρ Θεόφιλος εἶχε προικιστεῖ ἀπό τόν Θεό μέ πολλά καί σπάνια χαρίσματα. Εἶχε τό χάρισμα τῆς ἀνιδιοτέλειας, τῆς φιλανθρωπίας, τῆς φιλοξενίας, τῆς κατά Θεόν πτωχείας, τῆς ὁμολογίας, τῆς τόλμης, τῆς συγκατάβασης, τοῦ φλογεροῦ ἱεραποστολικοῦ ζήλου, τοῦ συγκερασμοῦ τοῦ παραδοσιακοῦ μέ τό νέο.

Ἡ ζωή μου μέ τήν ζωή τοῦ πατρός Θεοφίλου ἦταν σχεδόν παράλληλη. Κοινή ἦταν ἡ ρίζα τῆς καταγωγῆς, κοινή καί ἡ πνευματική ρίζα. Γεννηθήκαμε στό ἴδιο χωριό, τό Κυπαρίσσι Γρεβενῶν, αὐτός δύο χρόνια πρίν ἀπό ἐμένα. Σπουδάσαμε τά πρῶτα γράμματα στό ἴδιο Δημοτικό Σχολεῖο, πού ἦταν χτισμένο στήν αὐλή τοῦ Ἁη-Γιώργη καί παίξαμε στίς ἴδιες ἀλάνες καί στά ἴδια σοκάκια. Ἤπιαμε ἀπό τήν ἴδια πηγή τό κρυστάλλινο νερό τῆς Πίνδου. Λαχταρήσαμε μαζί μέ τό ἄγγελμα τοῦ πολέμου τοῦ '40 καί μαζί πανηγυρίσαμε γιά τίς νίκες τοῦ στρατοῦ μας στό Ἀλβανικό Μέτωπο. Μαζί πονέσαμε γιά τόν ἐμφύλιο σπαραγμό. Μαζί καί στό Γυμνάσιο Γρεβενῶν. Μαζί βρεθήκαμε στήν ἀγκαλιά τοῦ κοινοῦ πνευματικοῦ μας πατέρα, τοῦ πατρός Αὐγουστίνου, καί μαζί πήραμε τήν ἀπόφαση νά ἀκολουθήσουμε τήν στενή καί τεθλιμμένη ὁδό τῆς ἀφιερώσεως στόν Θεό. Ἀλλά καί στήν Θεσσαλονίκη, στό ὑποτυπῶδες οἰκοτροφεῖο τοῦ πατρός Αὐγουστίνου, πάλι μαζί. Καί στά πρῶτα ἱεραποστολικά σκιρτήματα στό Κιλκίς, στήν Ἀξιούπολη καί στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο, πάλι μαζί. Μά καί ὅταν ἀπομακρυνθήκαμε τοπικά, αὐτός γιά νά ὑπηρετήσει τήν Ἐκκλησία, ὡς κληρικός ἱεροκῆρυξ, σέ διάφορες Μητροπόλεις τῆς πατρίδος μας καί ἐγώ γιά νά ἐνταχθῶ στήν νεοσύστατη Ἀδελφότητα τοῦ π. Αὐγουστίνου, στήν Ἀθήνα, πάλι μαζί καρδιακά ἤμασταν. Καί ὅταν ὁ κοινός πνευματικός μας πατέρας ἔγινε Μητροπολίτης στήν Φλώρινα, μαζί ἐνταχθήκαμε στούς ἄμεσους συνεργάτες τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἐπισκόπου καί μαζί ἀκούγαμε ἀπό τό στόμα του τό περίφημο ἐκεῖνο «βιάζομαι». Καί μετά τήν μετάθεση τοῦ π. Θεοφίλου στήν Μητρόπολη Λαγκαδᾶ καί τήν ἵδρυση ἀπό τόν π. Θεόφιλο τῆς ἐκλεκτῆς Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία» πάλι κοντά ἤμασταν. Καί ὅταν τό ἔλεος καί ἡ ἀνοχή τοῦ Θεοῦ μέ κατέστησε Ἐπίσκοπο, πάλι μαζί ἤμασταν. Ὁμόψυχοι, ὁμόκαρδοι, ὁμόφρονες, ὁμονοοῦντες.

Θυμᾶμαι καί βουρκώνω, μέ πόση ἀγάπη καί ἐπιμονή ἐπέμενε νά δώσω εἰσαγωγικές ἐξετάσεις στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ., σέ μιά ἐποχή πού οἱ περιστάσεις τοῦ βίου μοῦ εἶχαν ἀφαιμάξει κάθε διάθεση γιά περαιτέρω σπουδές. Πῶς νά λησμονήσω πού τήν πρώτη ἡμέρα τῶν ἐξετάσεων εἰσῆλθε στήν αἴθουσα καί φώναξε, ὑψώνοντας τά χέρια, μέ τήν βροντώδη φωνή του «Θωμᾶ, ψηλά τά λάβαρα!»; Μπορῶ νά ξεχάσω πού στίς κοπιώδεις ἀλλά τόσο ὄμορφες ἱεραποστολικές περιοδεῖες μας στά χωριά τοῦ Κιλκίς τρεφόμασταν μόνο μέ τά κόλλυβα τῶν Μνημοσύνων καί εἴχαμε τόση χαρά; Πού διέμενε στό καμπαναριό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Κιλκίς μέσα σέ ἄθλιες συνθῆκες; Πού ὁ λόγος του ἦταν ὅμοιος μέ αὐτόν τοῦ Γέροντά του, πύρινος; Πού μοιραζόταν τά ἐλάγιστα ἀγαθά του μέ τά ὀρφανά; Πού κάλυψε, ἰδίοις ἐξόδοις, τά σπούδαστρα τῶν πτωχῶν παιδιῶν; Πού ὁραματιζόταν καί πάλεψε σκληρά γιά μιά Ἐκκλησία ἐλεύθερη καί ζωντανή; Πού ἄνοιξε τήν καρδιά του καί τήν ἀγκαλιά τῆς Ἀδελφότητάς του σέ ὅλους τούς ἀναγκεμένους, χωρίς νά ὑπολογίζει ἔξοδα καί κόπους, ἔθνη, χρῶμα καί φυλή; Πού πρωτοπόρησε στήν ἐκφορά τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ μέ τά πιό σύγχρονα μέσα; Πού, παρ' ὅτι ἀσθενής, κήρυττε, ἐξομολογοῦσε, νουθετοῦσε, συνέγραφε, παρηγοροῦσε, ἐνέπνεε, καθοδηγοῦσε, πολεμοῦσε, συγχωροῦσε, μετανοοῦσε; Πού πολλές φορές μέσα στόν πολυκύμαντο βίο μου ἡ ἀγάπη του μέ σκέπασε καί μέ στήριξε, γενόμενος σκέπη κραταιά; Μπορῶ ἄραγε, νά τά ξεχάσω ὅλα αὐτά; Εἶναι ἀδύνατον!

Πῶς λοιπόν, νά μήν πονῶ, ἔστω γιά τόν πρόσκαιρο χωρισμό μας; Καί πῶς νά μήν συγκινοῦμαι, ὅταν φέρω στήν μνήμη μου τούς κοινούς μας ἀγῶνες, τούς κοινούς μας πόθους, τόν κοινό μας βίο;

Ἀγαπημένε μου ἀδελφέ, πάτερ Θεόφιλε, ἐσύ τώρα βρίσκεσαι στούς ούρανούς καί ἀπολαμβάνεις τούς καρπούς τῶν κόπων σου, κοντά στό ἀγωνοθέτη Κύριό μας. Καμιά κρίση, κανένας πόνος, καμία μάχη, δέν θά μπορέσει νά μεταβάλει τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως μέσα στήν ὁποία ὑπάρχεις. Μιά παράκληση μόνον ἔχω γιά σένα. Νά εὔχεσαι νά τελειώσω καί ἐγώ τόν ἀγώνα ἐν μετανοίᾳ χαίρων καί νά δέεσαι στόν Πανοικτίρμονα Θεό μας νά συναντηθοῦμε εἰς τάς αὐλάς Του, ὅταν Αὐτός το θελήσει, ὅλοι μαζί, ἐσύ, ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος, ὁ Στέργιος καί οἱ ἄλλοι ἀδελφοί τῶν Γρεβενῶν, ὅπως τότε στήν αὐλή τῆς Εὐαγγελίστριας, στά Γρεβενά, πού ἀναμέναμε νά ἀκούσουμε, ὡς διψασμένοι ἔλαφοι, «ρήματα ζωῆς αἰωνίου».

Καλή Ἀνάσταση, πολύκαρπο κυπαρίσσι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, φίλε τοῦ Θεοῦ πάτερ Θεόφιλε.


Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Ένας άξιος παπάς, του μοναχού Μωυσή Αγιορείτη

Ένας παπάς έδωσε ό,τι είχε στους άλλους, χωρίς να κρατήσει τίποτε για τον εαυτό του. Ίδρυσε την Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα «Αγία Λυδία» με 70 αφιερωμένες νέες, δασκάλες, νοσοκόμες και επιστήμονες.

Τύπωσε σε χιλιάδες αντίτυπα το διδακτικό μηνιαίο περιοδικό «Αγία Λυδία». Έχτισε μεγάλο και ωραίο ναό της Αγίας Λυδίας στην Ασπροβάλτα, όπου και ένα τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα με κατοικίες των μελών της αδελφότητος και πολλές εγκαταστάσεις. Ένα από τα καλύτερα τυπογραφεία των Βαλκανίων με χιλιάδες καλές εκδόσεις και τους χώρους του τηλεοπτικού σταθμού 4Ε και του ραδιοφώνου. Ο τηλεοπτικός σταθμός είναι επιτυχής και διά δορυφόρου εκπέμπει παντού. Πρόκειται για προνοητικό έργο ενός παπά. Στους χώρους της Ασπροβάλτας κάθε καλοκαίρι λειτουργούν κατασκηνώσεις με εκατοντάδες παιδιά από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αφρική. Κατά τον πόλεμο στη Σερβία βρήκαν στέγη, τροφή και περίθαλψη πολλά ορφανά παιδάκια και προσφέρθηκαν τεχνητά μέλη σε ακρωτηριασμένους. Βιβλία μεταφράστηκαν σε διάφορες γλώσσες. Οι αδελφές της αδελφότητος εργάστηκαν στα κατηχητικά όλης της Μακεδονίας και ανιδιοτελώς προσέφεραν πολλές καλές υπηρεσίες. Να τι μπορεί να προσφέρει ένας οραματιστής, προνοητικός παπάς.

Το όλο έργο με την πρόσφατη εκδημία του αρχιμ. Θεόφιλου Ζησόπουλου είναι άξιο θαυμασμού, επαίνων και κάθε τιμής. Ο μακαριστός Γέροντας εργάστηκε σε όλη του τη ζωή αδιάκοπα για τη βοήθεια των αδελφών του. Ήθελε μία χριστιανική Ελλάδα. Ως λειτουργός, πνευματικός, ιεροκήρυκας, συγγραφέας και ομιλητής ήθελε τον Χριστό να φυτέψει στις καρδιές των τέκνων του. Τα κατάφερε. Πέτυχε πολλά.

Άξιος ο μισθός του. Πολλοί τον μακαρίζουν. Πολλοί ωφελήθηκαν πολύ.

Συνεργαστήκαμε και χαρήκαμε το ζήλο του, το θάρρος του, την πίστη και την αγάπη του τη μεγάλη για ό,τι ιερό και ωραίο.

Το πολυδιάστατο αυτό έργο πρέπει με κάθε θυσία να διατηρηθεί και να συνεχιστεί. Η ομόνοια, η αγαστή συνεργασία, η αύξηση των αδελφών θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο για τον αείμνηστο Γέροντα. Η παρουσία του δεν αντικαθίσταται. Το πνεύμα του όμως θα περιπολεύει χαιρόμενο για κάθε συνεχιζόμενη προσπάθεια του όλου σπουδαίου έργου. Πιστεύουμε ότι οι καλές αδελφές θα διατηρήσουν τη μνήμη του πολυσέβαστου και πολυαγαπητού Γέροντός τους με τη λειτουργία όλων των μονάδων που εκείνος προνοητικά οραματίστηκε. Ας είναι αιωνία του η μνήμη και το παράδειγμά του ας το μιμηθούν και άλλοι έστω στο ελάχιστο.