Είπε γέρων...

Ἀδελφοί μου, ἡ σημερινή παραβολή τοῦ Ἀσώτου μᾶς ζωγραφίζει ὅλους, μᾶς καθρεφτίζει ὅλους καί μένει στόν καθένα ἀπό μᾶς νά πάρουμε μιά γενναία ἀπόφασι: νά μήν αὐτονομηθοῦμε ποτέ ἀπό τόν Θεό καί νά μήν Τόν ἀπορρίψουμε ἀπό τήν ζωή μας....Ὄχι ἄσωτοι, ἀλλά παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ὄχι αὐτονομημένοι, ἀλλά ὑποταγμένοι στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί ὄχι αὐτοδικαιωμένοι,...

Μιά φωνή ἐξόδου ἀπό τά ἀδιέξοδα. Ἕνα ἐγερτήριο σάλπισμα γιά ἀφύπνισι. Μιά εὐκαιρία γιά πνευματική ζωή. Ἕνα χαρούμενο καί ἐλπιδοφόρο μήνυμα γιά ἐγρήγορσι καί πνευματική ἀνάτασι. Ἕνα κάλεσμα γιά ὁριστικό τερματισμό τῆς ἁμαρτωλῆς μας ζωῆς. Μιά χαρούμενη νότα ἐν μέσῳ θλιβερῶν καί γοερῶν θρήνων. Μιά φωτεινή πύλη πού μᾶς ἐξάγει ἀπό τόν λαβύρινθο τῆς...

Ο π. Θεόφιλος (Ζησόπουλος) ἀπό τά νεανικά του χρόνια ἔθεσε στόχο καί σκοπό τῆς ζωῆς του τήν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Ἡ φλογερή του πίστη καί ἡ αὐθεντική του ἀγάπη στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεταρσίωνε ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή του. Πόθος του «τό αὔριο νά κάνουμε καλύτερο ἀπό τό χθές»˙ σκοπός του «ἡ ἐγκαθίδρυση τοῦ κράτους τοῦ Θεοῦ». 

Ἡ ἱεραποστολή ἦταν τό ἔργο καί ἡ ζωή του. Τήν θεωροῦσε ὡς τήν μεγαλύτερη φιλαν­θρωπία. «Ἄν δώσουμε στόν ἄνθρωπο τόν Θεό, τοῦ δίνουμε τό πᾶν», συνήθιζε νά λέει. Μαζί μέ τόν προφορικό λόγο, στόν ὁποῖο ἀναλώθηκε, χρησιμοποίησε καί τόν γραπτό λόγο. Ἀναλώθηκε ψυχῇ τε καί σώματι στήν διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Μοναδικός του ὁραματισμός τό «ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου». Διέθεσε ὅλα τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ καί ὅλες του τίς δυνάμεις γιά τήν ἐξάπλωση τῆς Βασιλείας Του.

Κείμενά του, διαχρονικά, θά εἶναι στήν διάθεση τοῦ κάθε πιστοῦ καί τοῦ κάθε καλοπροαίρετου ἀνθρώπου, πού ἀναζητᾶ τήν Ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ Χριστός. Εἶστε ὅλοι προσκεκλημένοι καί καλοδεχούμενοι.

Καλή πλοήγηση!

Ἀδελφές τῆς «Λυδίας»,πού διακονοῦν στό «Χωράφι» 


«Ἄν διαβάζαμε τό Εὐαγγέλιο, θά εἶχε ἀλλάξει ὁ κόσμος, θά ἦταν διαφορετική ἡ πατρίδα μας, θά ἦταν διαφορετικές οἱ καρδιές μας, θά ἦταν ὁ χῶρος αὐτός πού λέγεται Ἑλλάς, θά ἦταν μιά γωνιά τοῦ Παραδείσου»

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας 


Βιβλία Αρχιμανδρίτου π.Θεοφίλου Ζησοπούλου


Επικοινωνήστε μαζί μας!